Sist uke ble rapporten «Idrettsglede for alle. Arbeid for mangfold og mot rasisme» offentliggjort i forbindelse med et stort mediasirkus med kulturminister, idrettspresident og idrettskjendiser med innvandrerbakgrunn.

En rapport som i all hast ble utarbeidet for Idrettsforbundet med bakgrunn i enkelte mediaoppslag om rasisme sist sommer.
Som de fleste idrettsledere i landet er også vi i Sarpsborg Idrettsråd meget overrasket over at ordet strukturell rasisme blir brukt.

Les også

De gode, varme frivillige sarpingene!

Vi er overbevisst om at idretten i Sarpsborg ikke har noe i sine lover, planer, holdninger og tilbud som skulle tilsi at idretten utøver strukturell rasisme. Det er mange i organisasjonen som føler seg tråkket på. Frivillige tillitsvalgte som daglig gjør en fantastisk jobb for barn, unge - og voksne. For alle; uavhengig av etnisitet, religion, kjønn eller andre tilsynelatende forskjeller. De gjør det de kan for å inkludere flest mulig, på best mulig måte ut fra frivillighetens rammer

Vi vil påstå at det er i idrettsbevegelsen samfunnet faktisk har lykkes best med å forene mennesker med ulik bakgrunn.

Rapporten er et utrolig dårlig håndverk som i hovedsak baserer sine konklusjoner på empiriske tabeller uten å belyse hva som ligger bak tallene, et enkelt spørreskjema som er sendt til ledelsen i de 55 særforbundene og på enkelte mediaoppslag om rasisme. Noen av disse fra utlandet og med tallgrunnlag som i enkelte tilfeller er nærmere 15 år gamle.

Som sannhetsvitner bruker man en del kjendiser med innvandrerbakgrunn. Personer som som har lykkes så godt i idretten at de faktisk har gjort idrett til et levebrød.

Rapporten går heller ikke dypt inn i hva som er gjort, og hva som faktisk gjøres av inkluderingsarbeid i norsk idrett. Idrettsforbundet gjennom de største idrettsrådene i landet har i 25 år forvaltet et integreringsprosjekt for Kulturdepartementet. Og en rekke klubber i Sarpsborg har deltatt i dette «Inkludering i idrettslag»-prosjektet - og har gjort en kjempejobb for barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.

Blant andre Sarpsborg Karateklubb og fotballklubbene Borgen IL og SFK har vært med på dette prosjektet i mange år og har lykkes godt i dette arbeidet. Bare for å nevne noen av de idrettslagene som bevisst jobber for å inkludere alle, også inn i lagene som trenere og ledere. Disse klubbene og Idrettsrådet sender årlige rapporter, og blir jevnlig evaluert av idrettsforbund, departementet og eksterne konsulentfimaer. Ingen av de klubber og idrettsråd som deltar i dette prosjektet er spurt i forbindelse med denne rapporten.

Og tror noen at departementet vil bevilge 20 millioner kroner i året til et slikt prosjekt om de mente det blir drevet en strukturell rasisme ute på grasrot-nivå?

Så langt vi er informert har det heller ikke blitt sendt noe spørreskjema til minoritetsgrupper, der de for eksempel spør hvorfor de ikke deltar i idretten.

Forskerne har ikke spurt - de har sett på tall - og påstår at «et betydelig antall mennesker med minoritetsbakgrunn er utelukket fra å delta i idretten». Noe de mener er «strukturell rasisme», «institusjonell diskriminering», «sosial ekskludering».

Vi blir virkelig forundret over en «vitenskapelig» rapport setter likhetstegn mellom manglende deltakelse og rasisme. Det er vel ikke rasisme at det ikke er så mange med innvandrerbakgrunn som driver med kombinert, skøyteløp, orientering eller hundekjøring. Og det kan da ikke skyldes fæle holdninger eller ekskluderende strukturer når det ikke er så mange idrettsledere med innvandrerbakgrunn i en del av våre sære norske idretter.

Er dette nødvendigvis et problem? Er det rimelig å forvente at alle grupper alle steder skal være representert med sin andel av befolkningen?

Idrettspresident Berit Kjøll sier at vi «speiler ikke samfunnet godt nok», «vi er ikke gode nok», «vi må bli bedre».

Idrettspresident; du tar helt feil. Idretten speiler samfunnet. Manglende deltakelse, inkludering og rasisme er et samfunnsproblem. Og mye av dette skyldes økonomiske forskjeller, utdanningsnivå og språkproblem. Og det er feil, og svært skuffende for mange, at du ikke står opp for alle de du er øverste talsperson for i idrettsbevegelsen. Du legger deg helt flat og «hopper» når Raja kommer med sine populistiske innspill. Du må være veldig forsiktig med å beskylde landets idrettslag og tusenvis av tillitsvalgte at de «ikke er gode nok og MÅ bli bedre». Husk de er frivillige; de MÅ ingenting. Føler de at det de gjør ikke er givende, eller blir mistenkeliggjort; møter de ikke opp - de blir hjemme.

Og hvordan tror idrettspresidenten det påvirker ansatte og tillitsvalgte i hele idrettsorganisasjonen at lederen deres framstiller dem som blinde for rasisme, eller som bidragsytere til en rasistisk struktur?

Og hvis Idrettsforbundet gir et inntrykk av at idretten er et sted med et stort rasisme-problem, vil vi da få flere minoritetspersoner til å søke seg dit som utøvere eller frivillige?

Sarpsborg Idrettsråd
(paraplyorganisasjon for de 100 idrettslagene i Sarpsborg)