Det er Statens vegvesens driftsoperatør, Mesta, som utfører den grundige jobben med å rydde hovedveinettet i Østfold og Follo. De feier, vasker og spyler vegiane, gang- og sykkelveier, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksveinettet og alle installasjonene langs vegen. I tillegg plukker de søppel og tømmer sandfang.

Bedre luftkvalitet

– Det blir rent og pent, og når vegstøvet fjernes, blir også luftkvaliteten bedre, skriver Statens vegvesen i en pressemelding mandag ettermiddag.

Statens vegvesen opplyser at dette arbeidet starter denne uka, og at arbeidet skjer på kvelden og natten. Arbeidet skal være ferdig til 10. mai, opplyser vegvesenet.

Rengjøringsarbeidet på både kjøreveier og gang- og sykkelveier starter i hovedsak ved 21-tida og er ferdig før klokka 06.00 morgenen etter. Unntaket er E18 Mysen-Ørje, der driftsentreprenøren jobber mellom kl. 09 og 14.

Blir nattestengt på Grålum

Denne rengjøringen innebærer at E6-strekningen mellom Årum og Lekvoll på Grålum blir stengt for all trafikk natt til 14. april. Det blir skiltet omkjøring, melder Statens vegvesen. En annen strekning som blir stengt i forbindelse med vårrengjøringen er E18 mellom Oslo og Vinterbro natt til 17. og 18. april.

Samtidig med rengjøringen gjør mannskapene en del inspeksjoner og mindre reparasjoner og utbedringer på gjerder, skilt med mer.

– Vår driftsentreprenør jobber i hovedsak om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange bilister. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på vegene, sier byggeleder Kim Eirik Kongshaug i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Han ber trafikantene ta hensyn til arbeiderne, kjøre forsiktig og respektere sperringer.