Ove Skår AS bygger i Jelsnes

Eiendomsloggen oppdateres gjennom hele uken.