Eiendomsutvikler kjøpte denne boligen

Witnes & Søtorp har kjøpt seg opp i Østre Bydel.