Eier av Dronningens gate 45: - Virker som om administrasjonen ikke vil behandle en utfordrende byggesak

Selskapet som eier Dronningens gate 45 forstår ikke hvorfor det kreves en reguleringen av eiendommen.