Det kunngjorde kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse fredag.

– Ikke en enkel avgjørelse

– Dette er ikke en enkel avgjørelse. Jeg mener eksamen er en viktig del av sluttvurderingen, og vi skal ha eksamen i norsk skole i det videre. Men eksamen utgjør omtrent 20 prosent av sluttvurderingen på elevenes vitnemål, og jeg mener at en avlysning nå gir bedre tid til å jobbe med de resterende 80 prosentene etter to spesielle år, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse fredag.

Dermed følger regjeringen anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet, som gikk ut på å avlyse både skriftlig og muntlig eksamen for grunnskolen og videregående opplæring. Det er, som i 2020 og 2021, gjort unntak for privatister og kandidater som må ta eksamen for å bestå faget.

– Ikke slapp av

Brenna kom med en tydelig melding til elevene om at dette ikke er en anledning til å ta det med ro og la være å jobbe med skolearbeid.

Slik blir eksamenssituasjonen våren 2022:

  • Regjeringen foreslår å avlyse alle ordinære eksamener i grunnskole og videregående skole våren 2022.
  • Privatisteksamen og fag- og svenneprøver skal gjennomføres som i fjor.
  • Vitnemål gis ut fra elevenes standpunktkarakterer.
  • Opptaket til høyere utdanning går som normalt.
  • Forslaget skal på en kort høring med kort frist, og en endelig beslutning vil bli tatt kort tid etter det.

– Dette er ikke en beskjed om at elevene kan slappe av, tvert imot. Dette er et forsøk på å gi deg tid til å jobbe skikkelig med skolen fram til ferien, sier hun.

Hun redegjorde for at Kunnskapsdepartementet også har vurdert ulike mellomløsninger, men at disse heller ikke ville gi en rettferdig ordning som tok hensyn til at elever på forskjellige steder i landet har hatt ulik læringssituasjon de siste to årene.

Ro og forutsigbarhet

– Vi ønsker å gi lærerne tid, ro og mulighet til å gi opplæring etter intensjonene i læreplanen. Ha pusterom til å snakke med elevene, utfordre og la elevene samarbeide med hverandre. Vi har tillit til at dere kjenner elevene best og vet hva de trenger nå, avslutter Brenna.

Opptak til høyere utdanning vil foregå som normalt, på samme måte som i fjor og året i forveien.

Forslaget fra regjeringen skal ut på høring. Brenna sier det alltid er bra å få høre innvendinger, men at regjeringen har lagt fram løsningen de mener er den beste.

Elevene jubler

Regjeringen har lyttet til faglige råd og norske elever mener Elevorganisasjonen.

– Nå jubler vi, både på kontoret og på alle landets skoler. Nå må vi bruke tiden godt framover for å sikre gode vurderinger, men i dag er det lov å spise kake, sier leder i Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs til VG.