Som Arbeiderpartiet, kjemper Høyre for et velferdssamfunn der alle har lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Men der Arbeiderpartiet har stivnet i gårsdagens tankegang, vil vi i Høyre åpne opp for nye ideer og bedre løsninger.

Fremtiden byr på helt nye utfordringer. Det kommer en generasjon eldre som er vant til å kunne bestemme over seg selv. Individuelle behov og ønsker må få større plass i hva politikere tenker om eldreomsorg. Derfor vil jeg at vi i Sarpsborg skal ha en omsorgsreform som gjør eldre til sjef i eget liv.

Å være sjef i eget liv betyr at du får velge hvem som skal komme hjem til deg. Det betyr at du skal ha et mangfold av aktiviteter å engasjere deg i.

Det betyr at du skal kunne velge å bruke ny teknologi, sånn at det er tryggere å bo hjemme også hvis hjernen er sliten.

Skal vi få til dette, må vi slippe alle gode krefter til. Det betyr at vi må åpne opp for at private og ideelle også kan levere hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Med flere leverandører, tror jeg at man også kan få bedre individuelt tilpassede tjenester. Flinke ansatte i private og ideelle organisasjoner er ofte en driver for utvikling og nytenking, og konkurransen tjener vi alle på.

For den enkelte skal det ikke koste mer enn man betaler for tjenester levert i offentlig regi. Og man skal selvfølgelig kunne bestemme selv om man vil bruke offentlig eller privat.

Vi har mange varme og dyktige hender i den kommunale eldreomsorgen i dag. Det skal vi fortsatt ha i framtida. Men vi trenger litt frisk luft i gangene på rådhuset.

Morgendagens utfordringer er annerledes enn de var den gangen telefon var synonymt med Televerket og TV var NRK.

Individuelle behov kan ikke løses av det offentlige alene, men når alle gode krefter slipper til kan eldre være sjef i eget liv.