Sarpsborg er en av få kommuner i landet som er med på et pilotprosjekt gjennom Ungt Entreprenørskap, hvor barneskoleelever får fortelle hva de ønsker seg i sitt nærområde.

Alle kommuner er lovpålagt å drive medvirkning i lokale planprosesser, også blant barn. Men dette har man derimot erfart er svært vanskelig å få til i praksis.

Derfor har Sarpsborg kommune og Viken fylkeskommune nå valgt å bli med i Barnetråkk gjennom Ungt Entreprenørskap.

(NB. Denne artikkelen leses best på mobil.)

Fontene og zipline

Da 4.-klassingene på Grålum barneskole gikk tur med byplanleggere i Sarpsborg kommune nylig, ga de sine innspill, drømmer og ideer for områdereguleringsplanen til Grålum.

– Jeg vil egentlig ha flere husker på skolen, for det er så mange som vil huske, forteller Louise Kjølberg Klonteig (9) til Sarpsborg Arbeiderblad.

De som jobber i kommunen fikk veldig mange gode innspill og ønsker til områdereguleringsplanen for Grålum, som blant annet:

  • En fontene på Grålum barneskole.
  • Akesklier til og fra matbutikken.
  • Et spillerom på Grålum.
  • Fortau på enkelte steder langs skoleveien.
  • En zipline til og fra butikken.

  • Flere husker på Grålum barneskole.

  • Et utendørs basseng på Grålum.
  • Zipline i nærområdet.
  • En park med lekeapparater, forskjellige aktiviteter og trær.

Håper flere gjør som Sarpsborg

Viken fylkeskommune støtter prosjektet med midler.

– Alle fylkeskommuner og kommuner skal sørge for at barn og unge får medvirke, men å få det til i praksis er svært utfordrende. Ved å utnytte Ungt Entreprenørskaps kompetanse på pedagogikk og det innovative verktøyet Barnetråkk, blir barna i Sarpsborg tatt på alvor, og kommunen vil få nyttig kunnskap fra en svært viktig innbyggergruppe.

Det sier Annette Raakil (Sp), fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune i en kommentar til SA.

Fylkesråd Raakil synes satsingen i Sarpsborg er veldig spennende. Hun håper at mange kommuner i Viken og ellers i landet vil ta i bruk denne arbeidsmetoden på sikt.

Fint å snakke med barna direkte

Ungt Entreprenørskap hadde før Barnetråkk en innføring med elevene i hva et lokalsamfunn er, hva som skal til for at vi trives og om hvordan lokaldemokratiet fungerer. Dette gjorde de gjennom et opplegg som heter «Vårt lokalsamfunn».

– Barnetråkk-arbeidet tar vi med oss i alle planer vi jobber med. Det er viktig for trafikksikkerhetsarbeidet, og det er veldig fint å snakke med barna direkte så de får medvirke og være med i demokratiet i samfunnet vårt, sier Tonje Lervik i virksomhet plan og samfunnsutvikling til avisa.