Elever glad for å være på skolen - Warsay (19) fikk lærlingplass etter bare fire år i Norge

Neste uke åpner alle videregående skoler i Sarpsborg. Det er opp til hver enkelt skole hvordan de tilrettelegger og starter opp den fysiske skolegangen igjen.