Ellen-Marie var aktiv i Høyres gruppe i bystyret i flere perioder. Siden 2011 og frem til hennes død var hun et markant medlem av Eldrerådet i Sarpsborg, hvor hun også var nestleder fra 2015 til 2019.

Gjennom mange år har Ellen-Marie hatt mange verv i foreningen. Vi minnes henne som en aktiv bidragsyter i foreningens styre, og hun skal ha en stor del av æren for at foreningen har et aktivt Senior Høyre som en viktig støttespiller.

Ellen-Marie har de siste ti årene vært leder av Sarpsborg Senior Høyre, og har ledet foreningen med stø hånd og stor glød.

Med sin utadvendte væremåte og store kontaktnett sørget Ellen-Marie alltid for gode foredragsholdere, og som utpreget organisator stod gjennomføringen alltid i stil med innholdet.

Det er med stor beundring vi minnes innsatsen Ellen-Marie har lagt ned for lokalforeningen, Senior Høyre, Eldrerådet og Sarpsborgsamfunnet. Ellen-Maries livslange engasjement er til etterfølgelse for oss alle.

Vi lyser fred over Ellen-Marie Mikkelsens minne.