De åtte årene Høyre-regjeringa har styrt har de gjort lite godt i boligpolitikken. Det går hardt utover de vanskeligstilte, unge og førstegangskjøpere.

De siste 145 årene har bolig vært den beste investeringen i Norge. Samtidig har 107 av de 400 rikeste i Norge blitt rike på bolig. Investeringer i boliger istedenfor investeringer i arbeidsplasser eller bedrifter, er ikke gunstig for vanlige folk.

Husbanken er statens viktigste organ for gjennomføring av boligpolitikken. Husbanken sitt samfunnsoppdrag er å forhindre at folk står utenfor boligmarkedet. Høyre-regjeringa har flere ganger kuttet i låneramma til Husbanken. Dette gjør det vanskeligere, for uføre og de med vedvarende lav inntekt, fordi det blir færre som kan få startlån. AUF vil heller styrke Husbanken. Gjør man dette kan man sikre at flere kan få startlån.

Boligprisene er i dag så høye at selv med gjennomsnittlig lønn er det vanskelig å komme inn på boligmarkedet. Ifølge sykepleierindeksen og Eiendom Norge, som måler hvor stor andel av boliger en enslig sykepleier kan kjøpe, er det kun 2,5 prosent de kan kjøpe av boligene i Oslo.

AUF mener at investeringsboliger må skattes hardere, ved å fjerne rentefradraget på sekundærboliger. Vi vil hindre at bolighaier tjener seg rike på markedsspekulasjon og utleie til skyhøye priser.

AUF og Arbeiderpartiet vil etablere en tredje boligsektor. Dette er en mellom vei mellom det å leie og eie. Dette kan innebære at staten eller kommunen eier en del av boligen din. Deretter kan man gradvis kjøpe opp en større del av boligen, slik at man til slutt har gått fra å leie til å eie.

Høyre-regjeringens boligpolitikk viser at de er på lag med rike markedsspekulanter og ikke vanlige folk. AUF krever en mer rettferdig boligpolitikk. På den måten kan alle i samfunnet ha lik mulighet til å eie sin egen bolig.

Les også

– Folk skal kunne eie og bo i hele landet!

Les også

– Gi startlån til de unge