Det siste året har vi vært avhengig av bistand fra hjemmesykepleien. Og vi vil gjerne få fortelle hvor fantastiske mennesker som jobber i den etaten. Vi tilhører sone Grålum og Lande, og der er det bare blide og flinke folk ute hos oss brukere.

Vi tror disse holdningene er de samme uansett hvor vi møter på hjemmesykepleiens folk, men det er tross alt Grålum/Lande vi har erfaring med. Så la disse linjene bli en spesiell og varm hilsen til de ansatte i denne sonen.

I Norge er vi privilegert med flinke folk i alle ledd innen helsevesenet. Det gjelder på sykehusene, institusjonene - og altså ikke minst i hjemmesykepleien.

Til tider har vi måttet ha bistand 3-4 ganger i døgnet, og vi hører et varmt «hei» når de låser seg inn, enten det er tidlig på morgenen eller sent på kvelden.

Aldri sure miner, bare blide ansikter og hyggelige og oppmuntrende ord. Hjemmesykepleien som tjeneste er helt uvurderlig, og de som jobber der fortjener virkelig ros. De er menneskelige, og behjelpelig med alt. Skulle det stå en søppelpose ute i gangen, tar de den med seg ut i søppeldunken på vei ut.

Vi vil også trekke fram arbeidsforholdene de jobber under. Ute sent og tidlig, og koronapandemien har på så mange måter blitt en ekstra utfordring for dem. Vi tenker bare på verneutstyret de til tider har hatt på seg, med full beskyttelsesdrakt og visir. Hvordan er det egentlig å jobbe med en slik rustning på seg? Vi vet ikke, men de har iallfall vært like blide!

Hjemmesykepleiens folk fortjener all den ros det er mulig å gi. Vi er iallfall utrolig takknemlige for den jobben de gjør ute hos oss brukere. Hadde alle mennesker vært som dem, hadde det ikke blitt krig i verden.