I Sarpsborg Arbeiderblad lørdag 10. april i år har Jon Emil Halvorsen på vegne av Østfoldmuseene en fin presentasjon av Sarpsborg på 1960-tallet. Artikkelen har overskriften «Ungdomsopprør, ny bilpark og byfest.»

Det blir anført at ungdommen ikke hadde noe sted å være og at man ble henvist til å henge på gatehjørnene og torget. Dette var angivelig situasjonen i hele 1960-årene helt frem til 1971 hvor 108 ungdommer i Sannesund skal ha presentert et opprop med krav om et sted å være.

Det er nok ikke en helt riktig historisk beskrivelse. 15. mai 1965 åpnet nemlig ildsjelen Thor Sture «Hit Cavern» i Oscar Pedersens vei 9 - definert som et alkoholfritt alternativ til ungdommen og med levende musikk flere ganger i uken.

Tiltaket ble svært populært og var på et tidspunkt det eneste i sitt slag i Østfold. I min bok «Sarpepop 1960-70» beskrives Hit Cavern over 10 sider og med et rikholdig bildemateriale. Her kan man lese om det som ble et absolutt «must» for popmusikere og musikkinteressert ungdom i hele Østlandsregionen.

Rikskjente band som Pussycats, The Vanguards, Enemies (med Jahn Teigen), Hugger Muggers med flere skapte stor stemning. Lokale storheter som The Dynamites med Terry Stone, The Saints og Stepps likeså. Fra Moss kom ofte Green Onions. Fra Halden The Cyclones og fra Fredrikstad grupper som Group 66 og The Cliftones.

Hit Cavern ble således en gedigen suksess. Stedets betydning kan beskrives med følgende episode beskrevet i «Sarpepop 1960-70» på side 105: «Påsken 1966 hadde Sture bestemt seg for å bevilge seg noen dagers fri og stengte klubben. På skjærtorsdag ble det mye bråk i sentrum, blant annet på grunn av et større innrykk av svenske «raggare» - noe det var tradisjon for på den tiden. Politiet fikk etter hvert problemer med å skulle håndtere ungdommene som ble tiltrukket av dette og det oppsto flere alvorlige slagsmål. Politiet tok da kontakt med en av ungdommene - Ole Martin Jensen - som arbeidet for Sture og som disponerte nøkkel og bad pent om ikke klubben kunne åpnes. Dette skjedde og klubben ble i løpet av få minutter fylt til trengsel- og bråket i sentrum opphørte straks.»

Til tross for at Hit Cavern åpenbart dekket et stort behov hos ungdommen for et sted å være, var tiden tydeligvis ikke moden for noe slikt. Særlig naboene stakk masse kjepper i hjulene for den driftige og uselviske Sture. Det ble klaget på for høy lyd og at det angivelig ble servert alkohol – til tross for at det altså var et alkoholfritt etablissement. Det siste var og ble en udokumentert påstand. Politiet kontrollerte stedet ofte opptil flere ganger pr. kveld etter klager fra naboene uten at de noen gang fant noe å sette fingeren på.

Men som det ofte viser seg: «Evig eies kun et dårlig rykte», jevnfør en av Henning Kvitnes' låter. I oktober 1966 måtte Thor Sture gå til det tunge skritt å stenge dørene.

Bladet «Popexpressen» - for øvrig med Kai Andersen («Lillekai») som redaktør - hadde i en utgave en lengre omtale av den meget populære klubbens endelikt. Av denne hitsettes: «Lørdag 29.10.66 var det kroken på døra for Hit Cavern i Sarpsborg. Den lange striden som har pågått mellom naboene og verten ved Hit Cavern - Thor Sture - er ført til ende og med et sørgelig resultat for Sture. Det er ikke liten gjeld han sitter tilbake med. Han hadde regnet med å legge ned driften i klubben fra nyttår, men et leserbrev i en avis førte til at foreldrene nektet sine unge å gå til Hit Cavern med det resultat at Sture i løpet av den siste uken har hatt en omsetning som ikke engang kan komme opp mot det han tidligere hadde på en «dårlig» lørdag.»

Så langt Hit Cavern og ungdomstilbudet i Sarpsborg i 1960-årene. Det er ikke tvil om at bildet således er noe mer nyansert enn hva Østfoldmuseene synes å ha minne om. Thor Sture fortjener et ettermæle som en person som gjorde svært meget for å gi ungdommen et tilbud da ungdomsopprøret kom til overflaten i Olavs by.

Rett skal være rett.