Brexit-forhandlingene ble avsluttet på julaften 2020, og endte med en avtale. Til tross for at Storbritannia var medlem av EU, og det var vanskeligere for dem å lande en god avtale enn det ville vært for Norge, er avtalen nå ferdigforhandlet.

Denne avtalen sikrer handel mellom Storbritannia og EU, samtidig som Storbritannia må gi fra seg langt mindre suverenitet. Denne avtalen viser at det er mulig å skaffe oss noe bedre enn EØS-avtalen.

En av tingene å merke seg med Brexit-avtalen er at det er en egen tvisteløsningsmekanisme, det vil si en mekanisme der partene kan løse uenigheter uten at Storbritannia er underlagt EU-domstolen. I tillegg kan Storbritannia lage egne regler for statsstøtte, samtidig som de får beholde handel uten toll og kvoter.

Les også

Hvorfor skal vi si opp EØS-avtalen?

I EU er det nå tollfrihet også på bearbeidet fisk, mens Norge gjennom EØS er ilagt 14-18 prosent toll inn til EU. I EUs nye handelsavtaler med både Japan og Canada er det også tilnærmet tollfritt for all sjømat, slik at vilkårene er bedre enn EØS-avtalen.

Vi bør ikke ta Brexit som en advarsel, men heller lære av det. Ungdom mot EU ønsker en utredning av alternativer til EØS-avtalen, slik at vi vet hva vi går til ved en eventuell oppsigelse av EØS. Å sikre oss mer kunnskap er et viktig redskap for å ha en god og informert debatt.

Les også

Den gamle flyktningpolitikken i ny drakt

Det er ingen tvil om at vi trenger og ønsker handelssamarbeid med EU, men vi må ha en avtale som ikke påvirker folkestyret vårt. EØS-avtalen er den eneste i verden av sin sort, nettopp fordi det ikke er en god avtale. EØS-avtalen flytter makt vekk fra det norske folket og til byråkratiet i Brussel.

Norge har ingen stemme i EU, og må dermed innføre politikk vi ikke har vært med på å utforme. Løsningen er heller ikke å gå inn i EU. I dag innfører vi kun rundt 10 prosent av lovene EU-land må innføre, og har unntak på landbruk, fiskeri, pengepolitikk og utenrikspolitikk. Dette er viktige politikkområder, der vi må styre politikken vår selv. I tillegg har vi vetoretten vår, slik at vi kan reservere oss mot EU-direktiv vi ikke ønsker å innføre.

Les også

Solidaritet på flyktningdagen

Om Norge skal ut av EØS skal vi ikke ha den samme avtalen som Storbritannia, men vi kan ta inspirasjon fra Brexit-avtalen, til å finne en avtale som er tilpasset norske behov.

Det har aldri vært et bedre tidspunkt for å se på mulighetene for å si opp EØS-avtalen. Vi kan lære av Storbritannias prosess, både hva vi skal gjøre og ikke skal gjøre, og vi vet at det er mulig å komme frem til en avtale.

Les også

EØS er vårt viktigste marked

Les også

Proteksjonismens pris

Les også

Ikke så nøye, utenriksminister?

Les også

Norge trenger mer EU-samarbeid

Les også

Trygdeskandalen: EØS gir enkeltmennesket rettigheter