Gå til sidens hovedinnhold

– En oppgradering av Nordbyveien og Varteigveien er i høyeste grad nødvendig

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utbedring av Nordbyveien og videre med Varteigveien har Viken fylkeskommune satt på vent på grunn av at Sarpsborg kommune har planer om oppstart av vann- og avløparbeider som er tenkt realisert i 2024 langs fylkesvei 581, og derfor må en del av disse arbeidene forskyves.

«Vi kan ikke legge nytt dekke når vi vet at kommunen skal grave opp i samme område 2-3 år etter», skriver Viken fylkeskommune i sin begrunnelse for utsettingen.

Arbeidet med masseutskifting må derfor koordineres med arbeid kommunen skal utføre.

Viken fylkeskommune vil i påvente av arbeidet til Sarpsborg kommune utføre en del mindre flatlapping på de strekningene som har størst behov.

Les også

Bekymret trebarnsmor (33) mener fylkesveien er livsfarlig: – Jeg håper barna bare er glemt og ikke bortprioritert

Så langt foreligger planleggingen til Viken fylkeskommune, og det betyr at Varteigveien er satt for utbedring i 2022 fra Varteig kirke til Kokkim - og i 2023 fra Nipa bru til Varteig kirke.

En henvendelse fra Sarpsborg kommune til Viken fylkeskommune om planer for vann- og avløparbeider langs fylkesvei 581 over Hafslundsøy er spilt inn i kommunens budsjettbehandling i desember 2020, og signalene så langt kan tyde på at dette kan realiseres som tenkt i 2024, antyder Sarpsborg kommune i sitt skriv til Viken fylkeskommune.

Les også

Positive til nye tiltak

Med grunnlag for dette ønsker Sarpsborg kommune å komme i dialog med Viken fylkeskommune for å se på mulig samhandling for enkelte tiltak og/eller strekninger som kan være nyttig å få utført samtidig som arbeidet Viken fylkeskommune skal utføre.

Så dermed ser det vel ikke ut som at en oppgradering av Nordbyveien kan bli ferdigstilt før i 2025, så sant ikke påtrykket overfor kommunen bidrar til at arbeidet for en tidligere start kan påvirkes - og som i høyeste grad er nødvendig.

Les også

Veiutbedring til det verre – måtte stenge kjørefeltet på nytt

Dette bør vel legges på bordet til politikerne, som ikke kan se på at ting bare forskyves om de ikke kan delta i prosessen og at dette vil ta altfor lang tid.

Dette berører ikke bare Hafslundsøy, men tar med seg Varteigveien som også trenger oppgradering og ikke bare flatlapping, som antydninger fra Viken fylkeskommune tilsier.

Les også

Fylkesveien er i ekstremt dårlig forfatning – nå skal hele strekningen få nytt veidekke

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.