Lederen av Sarpsborg Senterparti, Arnstein Koch-Engebretsen, tilkjennegir sin nei-argumentasjon til Skagerrakbanen i et svar på Det Rette Partis inserat (se i kommentarfeltet under innlegget, red. anm.)

Det hele minner oss om en røverhistorie fra Senterpartiets side. De trekker åpenbart konklusjoner på feilaktig grunnlag, for å holde seg inne med Arbeiderpartiet.

Senterparti-lederen skriver at partiet har gått gjennom dokumentasjonen til prosjektet og funnet ut at Sarpsborg kommune må bære alle omkostninger med forundersøkelser, prosjektering av plass for fundamentering og ekspropriasjon av hele området, der en eventuell toglinje skal gå.

Det Rette Parti må spørre hvor Koch-Engebretsen har funnet denne informasjonen.

Les også

– Er du ikke ordfører for alle lenger, Sindre?

Vi kan minne Koch-Engebretsen om følgende:

Da Magnhild Meltveit Kleppa fra Senterpartiet var samferdselsminister i Stoltenberg 2-regjeringen fikk hun oss inn i Ten-T og hun gikk ikke videre med høyhastighetsutredningen. Når hennes etterfølger Marit Arnstad fra Senterpartiet fikk spørsmål fra NRK om hvorfor hun ikke gikk videre med høyhastighetsbanen Oslo-Gøteborg når all utredning viste at det var et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, som også kunne gitt en positiv miljøgevinst, svarte hun: – Vi har andre samferdselsprosjekter vi kan bruke 66 milliarder på.

Les også

En ambisiøs og realistisk transportplan

Dette var altså en estimert pris på banen i 2013, som skulle gå fra Ski til Sarpsborg (øst-korridoren) og til Gøteborg. Vi gleder oss til bystyredebatten til uka, for da kan vi få avkledd visjonærløse politikere, som ikke forstår muligheter som Sarpsborg og Norge har med dette prosjektet.

Det Rette Parti har i dag vært i kontakt med kommunene i Indre Østfold. De kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen til Sarpsborg Senterparti. Det gjør heller ikke tilvekstsjefen i Uddevalla kommune, Anders Brunberg. Han er den som leder arbeidet på svensk side og som har informert norske politikere om Skagerrak-prosjektet.

– Det finnes inget ekonomiskt åtagende for prosjekteringskostnader, eller innlösen markförvarv eller servitut, dessa betales via utbetaling av den Europeiske investeringsbanken. Alt dette skall täckas av konsortiets medel, skriver Anders Brunberg og han minner om oppsiden i prosjektet, som han mener er meget stor.

Les også

– Dette blir for voldsomt for et lite område som Sarpsborg

Blant annet er investeringskostnaden i Sarpsborg beregnet til cirka ni milliarder kroner, som igjen vil gi en nettoeffekt som tilsvarer cirka 96 milliarder kroner. I Europa slåss kommunene om å bli en del av denne velferdsutviklingen via en høyhastighetsbane, men i Sarpsborg tar vi på oss nisselua og lusekofta og vender tommelen ned.

Ifølge Anders Brunberg er det primært arbeidsinnsatsen som skal legges ned i kommunene som vil koste penger. I tillegg kan det komme en konsulentinnsats om kommunene i fellesskap blir enige om det. I Uddevalla kommune er det avsatt cirka 100.000 kroner per år fremover til dette prosjektet.

Les også

– Tidenes største svik mot Sarpsborg

Dette er altså noe helt annet enn de milliardene som Sarpsborg Senterparti opererer med, som altså er en ren fantasisum grepet ut av løse lufta, skal vi tro de som jobber tett med prosjektet.

Det Rette Parti gjentar at det må være klokt av Sarpsborg kommune å bli med i Skagerrakbane-prosjektet på dette tidspunktet. Toget går nå, la oss bli med på reisen!

Les også

– Skagerrakbanen vil halvere reisetiden for gods- og persontrafikk både mot Oslo og mot Gøteborg