Den 9. september skal vi velge retning for skolene våre. Høyre har foreslått å tvinge fylkene til å innføre karakterbasert opptak, de er tydelig imot gratis skolemåltid og ansvaret for lærlingplasser etterlater de til markedet.

Det er tydelig at Høyre er mer opptatt av ideologi enn å skape en skole som er best for alle, uavhengig av bakgrunn, karakterer eller størrelse på lommeboka. Vinner Høyre også makten i Viken, står vi fare for at fellesskolene erstattes med A- og B-skoler. Det vil føre til et skoletilbud som vil straffe oss unge. Resultatet kan være et enda større sosiale forskjeller i Østfold.

Vi har hatt små forskjeller i Norge på grunn av den norske modellen. Velferdsgodene har vært universelle uavhengig om du er sønn av rørleggeren eller dattera til direktøren. Skolene har vært like gode uavhengig av klassetilhørighet eller karakterer. Markedskreftene og Høyre har alltid stått i opposisjon, selv om disse ordningene har skapt et samfunn med små forskjeller, effektivitet og fravær av konflikter i samfunnet.

Dette valget går Arbeiderpartiet til valg på sterke fellesskap, hvor vi skal skape politikk for vår felles fremtid. Vi ser i dag at forskjellene i skolen øker. Den øker mellom studieforberedende elever og yrkesfagelever. Mellom elevene med matpakke i sekken og de uten. Vi ser at forskjellene i skolen øker, og det fører ikke til noe annet enn til at enda flere elever sliter på skolen.

 

I Østfold er vi gode på å skape lærlingplasser, men ikke gode nok. Arbeiderpartiet går til valg på lovfesting av lærlingplasser i Viken, en garanti for å fullføre yrkesfag utdanninga akkurat som studieforberedende elever har. Arbeiderpartiet vil ansette flere lærere slik at alle elever får hjelp i klasserommet, og flere helsesykepleiere for den hjelpen som trengs utenfor klasserommet. Alle elever på videregående skoler få et gratis skolemåltid. Fordi 70.000 elever sitter ukonsentrerte og sultne i klasserommet til verdens rikeste land. Slik kan vi ikke ha det.

Arbeiderpartiet vil ruste elevene for fremtiden, hvor utdanningen trengs mer enn noen gang. Vi står i fare for at halve arbeidsmarkedet kan føres ut i arbeidsledighet de neste årene som følger av automatisering. Ifølge Oxford-rapporten om automatisering av arbeidslivet er utdanning og videreutdanning nøkkelen for at folk skal ha en jobb å gå til i fremtiden. Derfor vil Arbeiderpartiet skape de beste skolene fordi det handler om vår felles fremtid.

Det handler om å ruste hver enkelt elev for fremtiden. Ingen møter fremtiden best alene, vi møter den best sammen, derfor vil Arbeiderpartiet ruste fellesskolen for fremtiden.