Kommunale avgifter øker med 5.195 kroner for en helt vanlig bolig, hele 37,9 prosent økning fra året som har vært. Da går vi ifra 13.720 kroner til at det blir 18.915 kroner. Dette er budsjettforslaget til flertallet i bystyret. Heldigvis ble det ikke lagt fram en økning på eiendomsskatt. Men hvorfor må kommunen tjene penger på folk som vil bo eller flytte til Sarpsborg, hvorfor pisk og ikke gulrot?

Det finnes flere løsninger på dette problemet. Det mest lønnsomme tiltaket er utbygging og å konkurranseutsette drift av kommunale tjenester. Gjennomsnittslønna i Sarpsborg ligger på 42.720 kroner i måneden som tilsvarer 572.640 kroner i året. Om lag 12 prosent av skatten vi betaler går til kommunen, som tilsvarer 68.716,80 kroner i året til kommunen.

Det vil si at om 1310 arbeidene nye mennesker flytter til Sarpsborg, så tar vi igjen det kommunen går i underskudd. Med det blir det også mer attraktivt for flere bedrifter til å etablere seg her i Sarpsborg. Men, ikke med dagens situasjon.

Vi må fjerne eiendomsskatten og konkurranseutsette driften av kommunale tjenester. Barnehager og sykehjem er plasser som har vist gang på gang at går bedre og privatisere. Dette minsker også kommunens egen utgiftspost. Dette vil gi flere arbeidsplasser, og dette er en av mange muligheter for og få inn 1310 nye mennesker til Sarpsborg en å måtte skatte oss som bor her i hjel.

Flere folk, mindre utgifter, enklere å etablere seg vil på lang sikt kun være positivt, det vil bli et mer folkelig sentrum med mye mer aktivitet. Bedriftene våre og befolkningen vil trives med en godt Sarpsborg med mye aktivitet. Det er bedre og ha langtidssatsing slik at vi har trygge økonomiske rammer og vekst i stedet for som nå, og bli skattet i hjel brått over nyttår kun fordi du bor i Sarpsborg.

FrP vil:

  • Fjerne eiendomsskatten
  • Si tydelig nei til bom
  • Konkurranseutsette driften av kommunale tjenester
  • Gjøre det enklere å bygge nye boliger