Gå til sidens hovedinnhold

– En unik mulighet for klubben

Artikkelen er over 1 år gammel

Innlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sarpsborg Arbeiderblad har ved to anledninger skrevet om mulig bygging av adkomstvei til nytt boligfelt gjennom Navestad IFs anlegg, sist den 29. mai. Det har kommet flere negative reaksjoner på dette, både i Sarpsborg Arbeiderblad og fra annet hold. Her må det være misforståelser ute og går, siden noen har oppfattet dette som noe som er «tredd nedover øra» på Navestad IF.

Det stemmer at det er lagt fram en plan som medfører at en eventuell ny adkomstvei til boligfeltet vil medføre at klubbhuset til Navestad må rives. Det stemmer også at det har kommet flere innsigelser mot dette. Dessverre stemmer det også at det har kommet flere henvendelser hvor man «fordømmer» utbyggerne som vil rasere Navestad IF.

På grunn av vinklingen saken har fått føler styret i Navestad at vi bør komme med riktig versjon av saken. Det er lov å være uenig, men da er det viktig å vite hva man er uenig i. Saken er slik at denne løsningen er initiert av styret i Navestad IF. Vi har «alltid» visst om den gamle planen om vei bak klubbhuset. Når det ble så store problemer med reguleringen av den tiltenkte adkomsten tok vi en prat med Stig Gausdal i Sarpsborg Bygg og Eiendomsutvikling. Som tidligere Navestad-spiller så kjenner Stig Gausdal klubben godt, han har også hatt barn i klubben og vet hvilke utfordringer Navestad IF har hatt gjennom årene.

Stig Gausdal ble orientert om planene for plassering av kunstgresset, og at det da kunne bli plass til vei gjennom anlegget om klubbhuset fikk ny plassering. Det siste viste seg å være nødvendig på grunn av krav til veiens bredde samt gang- og sykkelsti.

Det hører også med til historien at vi nærmer oss enighet med kommunen om eventuell plassering et nytt klubbhus. Fylkeskommunens beskrivelse av klubbhuset som «gammelt» stemmer. Det ble bygget på dugnad i den tiden hvor dette var en naturlig del av å være med i en klubb/forening. Hvorvidt det er «verneverdig» er vanskelig for oss å si, da må vi nok ha ekspertise på plass.

Den planen som foreligger nå er etter styrets mening en vinn-vinn-situasjon med en utbygging som vil medføre større aktivitet i klubben.

Rune Grønn, leder i Navestad IF

Vi synes i hvert fall at dette virker ganske urealistisk. Hvis det er sånn at klubbhuset bør vernes vil det vel medføre at det skal føres tilbake til sin opprinnelige stand? Det er vel ikke noe poeng i å ha noe som er «halvveis»? I så fall vil klubbhuset framstå som enda mer utdatert. Dette er selvsagt spissformulering, men det viser jo hvor feil dette argumentet er.

Det argumenteres også med at man bør verne klubbhuset fordi det er mange som har minner og tilknytning til det. Hva om det kun blir minnene igjen? Bør vi ikke se fremover og tenke på de generasjonene som kommer?

Hvis vi skal holde oss til fakta om klubbhuset og ikke late som om alt er ok, så er det et par ting som er vesentlig. Ja, det er gammelt og følgelig er det lite tilpasset den hverdagen et idrettslag har i 2020. Slik aktiviteten er i Navestad pr. i dag har vi ikke noen plassproblemer, men vi vet at det kommer utbygging i området og da viser alle statistikker at antall barn vil øke. Garderobeanlegget i klubbhuset har blant annet liten mulighet til å skille mellom gutter og jenter.

I tillegg kan det ikke legges til rette for universell utforming med mindre man gjør endringer i bygningsmassen eller ved hjelp av påbygg. Dette har styret vært klare på hele tiden og styret har meddelt utbyggere og myndigheter dette i skriftlig form.

Vi vet at vår tilbakemelding også var en del av de samlede rapporter og tilsvar som har vært grunnlaget for artikkelen i SA den 29. mai. Vi synes kanskje det hadde vært naturlig at man hadde kommet med begge parters innspill, men det passet kanskje ikke inn i journalistens vinkling.

Navestad IF har i flere år kjempet for å få kunstgressbane. Vår tur har omsider kommet til å få spillemidler. Planene for dette har vært klare lenge. Nå dukket det plutselig opp en meget god mulighet for oss å få et moderne anlegg. Utbyggerne trengte adkomst til byggefeltet og styret i Navestad IF så en mulighet til å kunne gjennomføre planer om klubbhus som har vært diskutert tidligere.

Den planen som foreligger nå er etter styrets mening en vinn-vinn situasjon med en utbygging som vil medføre større aktivitet i klubben når utbygger får tilgang til området, samtidig som vi får økonomisk hjelp til å utvikle klubben videre. Hvis planen gjennomføres vil Navestad IF få en kunstgressbane med lys, som «forlenger» sesongen med 1–2 måned i hver ende, og et klubbhus som er tilpasset framtidens behov.

Slik situasjonen for idrettslaget er i dag må vi i deler av sesongen leie bane av andre idrettslag, både på grunn av baneforhold og lysforhold. Nå kan vi få en mulighet til å gjennomføre all aktivitet «hjemme» og på den måten bygge et miljø både sosialt og sportslig. I tillegg kan vi klare det uten å knekke nakken økonomisk.

Det er ikke noe ønske om at dette skal være starten på noe ambisiøs satsing på fotballen på Bede. Navestad IF har ingen andre ambisjoner enn å kunne tilby «ongæne på Bede» et godt sted å være. Vi tviler ikke på at Borgen eller Hafslund kan klare det samme, men hvis de bor på Bede er det enklest om de kan utføre aktiviteten sin her, enten det er fotball, håndball eller e-sport. Det er ikke bare maten som bør være «kortreist».

Hele saken er selvsagt noe som skal forankres blant medlemmene i klubben, og det er årsmøtet i Navestad IF som har det siste ordet for idrettslaget sin del. Vi i styret har sammen med Sarpsborg Bygg og Eiendomsutvikling laget en plan for hvordan dette kan gjennomføres. Styret i klubben mener dette er en unik mulighet, og er trygge på at dette vil være riktig for framtiden til Navestad IF.

Kommentarer til denne saken