Fremskrittspartiet har over tid fått gjennomført mange forenklinger for person- og bobiler. Nå foreslår vi i Stortinget regelendringer som vil gjøre hverdagen enklere også for dem som kjører lastebil.

ADR-kontroll er en sikkerhetskontroll for kjøretøy som frakter farlig avfall. Dette er en kontroll som skal gjennomføres årlig på lik linje med EU-kontroll. I dag er ADR-kontroll et monopol for Statens vegvesen, mens EU-kontrollen gjøres på godkjente verksteder. Vi vil nå at godkjente private verksteder skal få myndighet til å gjennomføre også ADR-kontrollen.

For kjøretøyeier betyr dette at kontrollene kan gjennomføres samtidig på samme sted, og vi vil få et langt bedre tilbud over hele landet siden det ikke lenger er avgrenset til trafikkstasjonene til Statens vegvesen.

Vi foreslår også andre forenklinger; vi har tidligere sørget for at eier av kjøretøy kan endre tillatt totalvekt på kjøretøy uten samtidig å måtte gjøre tekniske endringer for kjøretøy med totalvekt inntil 7.500 kilo. Nå foreslår vi å gi den tilsvarende mulighet for eiere av tunge kjøretøy innenfor rammen av bilens maksimale tillatte totalvekt satt av fabrikant. Behovet for å kunne gjøre slik endring av totalvekt henger sammen med kjøretøyets bruksområde som over tid kan endre seg.

I tillegg til dette foreslår vi et unntak fra plikt til underkjørings- og sidehinder for tunge kjøretøy som brukes i terreng og som må ha et regelverk som reflekterer kjøretøyets bruk.

Fremskrittspartiet har over tid gjort mye for å rydde opp i kjøretøyregelverk og vi vil nå gi eiere av tungbil en enklere hverdag og et bedre servicetilbud.