Det som virker best mot ensomhet er et annet menneske. Vår regjering har sørget for økonomisk støtte, både til frivillige og kommuner, for å bekjempe ensomhet. Likevel er det viktigste at vi ser hverandre. Romjulen er ikke noe unntak.

Heldigvis legger vi snart 2020 bak oss. Mange har hatt et annerledes og vanskelig år. Mange mennesker har opplevd ensomhet og isolasjon. Særlig unge og eldre har følt mer på ensomheten enn tidligere. Det gjelder særlig eldre på sykehjem, studenter på små hybler og enslige som ikke lenger har hatt tilgang til de samme møteplassene.

Ensomhet er et helseproblem. Som helsepolitiker vil jeg selvfølgelig sterkt fraråde at noen begynner å røyke, men det å være ensom er faktisk mer skadelig enn å røyke 15 sigaretter om dagen. Det øker risikoen for psykiske helseplager, demens og selvmord.

Kampen mot ensomhet er viktig hele året, men i julen er det enda viktigere at vi er litt ekstra oppmerksomme.

I år må vi ha begrensninger på hvor mange som kan være sammen i julen. Men for mange utgjør ikke slike begrensninger om maksimalt ti gjester i julen noen forskjell. De er kanskje allerede vant til å måtte være alene i høytiden.

Regjeringen vår har satt i gang flere tiltak for å bekjempe ensomhet. Kommunene og frivilligheten har opprettet flere støtteordninger for å hjelpe ensomme eldre, studenter og andre. Krisetelefonen Kirkens SOS og Mental Helse hjelpetelefon har fått ekstra støtte for å hjelpe flere som har det vanskelig. Politikken kan bidra til å løse noen av problemene, og frivilligheten kan løse mye.

Men det mest effektive tiltaket mot ensomhet er når et annet menneske bryr seg.

Vi kan alle gjøre en forskjell for hverandre. I disse romjulsdagene håper jeg du tar en ekstra telefon til en person du mistenker er ensom. En liten telefon fra deg kan gjøre forskjellen på en god og en dårlig dag. Det finnes også kreative måter man kan møtes på selv med strenge smittevernregler. For eksempel er det lettere å holde avstand ute enn inne.

For mange av oss er uansett en telefon, en småstein på ruta eller et julekort, uendelig mye mer verdt enn harde pakker.