Regjeringen var tidlig ute og sikret krisepakke til barn og unge. Dette var viktig. Utsatte barn og unge har hatt det enda tøffere under koronapandemien. Tøft har også mange eldre hatt det, men til tross for dette foreslo regjeringen bare smuler til dem. I flere måneder måtte både hjemmeboende og eldre på sykehjem sitte uten besøk av sine kjære på grunn av smittefrykt. Isolasjon, ensomhet og usikkerhet har gitt mange dårligere livskvalitet. Det er forferdelig at eldre har dødd i ensomhet uten sine kjære rundt seg og begravelser har funnet sted uten at nære slektninger og gode venner har kunnet få ta sin siste avskjed med dem de er glad i.

Tilbakemeldinger fra blant andre Røde Kors og besøksvenner bekrefter at svært mange eldre har hatt utfordrende tider siden samfunnet stengte ned i midten av mars.

Frp mener derfor at de eldre fortjener like mye i krisepakke som barn og unge. I revidert nasjonalbudsjett fikk vi dette gjennom med en bevilgning på 400 millioner kroner. Frivillige organisasjoner, private og offentlige tjenestetilbydere som vil legge til rette for gode tiltak for eldre kan søke på pengene. Pengene skal løfte tilbudet på sykehjemmene og bidra til en bedre livskvalitet for eldre som bor hjemme. Det skal legges til rette for aktivitet og bekjempelse av ensomhet.

De eldre har bygget velferdssamfunnet vi er så glade i og roper sjelden høyest, selv i vanskelige tider. Men da er det vårt ansvar å huske på dem og sørge for at eldre også blir prioritert. Dette blir en viktig oppgave for Frp også fremover.