Vi i Arbeiderpartiet merker oss at Høyres Fredrik Holm i Sarpsborg Arbeiderblad fredag 16. april har tatt rollen som taleanalytiker, eller i det minste behersker søkefunksjonen i dokumentleseren sin. Anledningen er Jonas Gahr Støre sin landsmøtetale dagen før, som for øvrig var kortere enn vanlig grunnet at møtet ble gjennomført elektronisk.

Holm blir trist etter sin enkle analyse basert på antall ganger ulike ord er nevnt i talen. Basert på opptellingen konkluderer han med at Arbeiderpartiet ikke er opptatt av skole og utdanning. Noe som naturligvis bare er tøv! Han er videre skuffet da han mener dette vil gi tynne debatter i Østfold.

Ærlig talt, Fredrik Holm. Det som virkelig vil gi tynne debatter er om vi alle som deg skal bruke antall ord i en tale som faktagrunnlag i debatten.

Les også

– Har dere glemt skolen, Ap?

Til slutt i innlegget sitt forskutterer han at Erna Solberg vil bruke mye mer plass på skole, utdanning og barn i sin tale til Høyres landsmøte i mai, da med antall benevninger av ord som kvalitetsindikator om vi forstår han rett.

At mange ord og mye plass ikke nødvendigvis er et kvalitetstegn, er vel regjeringens siste forsøk på reform i skolen et godt eksempel på. Omtrent i samme sekund som regjeringen fortalte oss gjennom tykke dokumenter at de nærmest ville skrote fag som historie, samfunnsfag og geografi måtte Holm sin regjering beklage og forkaste hele ideen. Tanken om å erstatte de tradisjonelle fagene med et mer ideologisk og mystisk fremtidsfag ble nemlig fordømt fra alle kanter.

Arbeiderpartiet er overbevist om at folk ønsker handlekraft og ikke bare tomme løfter og et stort antall enkeltord i festtaler. For de som virkelig ønsker å vite hva Arbeiderpartiet mener anbefaler vi å lese partiprogrammet vedtatt på landsmøte, ikke dårlige analyser fra Høyre!

I vårt program kommer det tydelig frem at Arbeiderpartiet satser sterkt på barn- og unges oppvekstvilkår blant annet gjennom en god offentlig skole og lik rett til utdanning for alle. Vi vil også gjennomføre en tillitsreform, slik at de dyktige lærerne kan slippe unødvendig rapportering og byråkrati, men heller bruke mer tid til læring og oppfølging av elevene.

Vår analyse etter åtte år med Høyre er at både elever og lærere fortjener en ny regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister!