Gå til sidens hovedinnhold

– Er det en kommunal oppgave å drive campingplasser?

Og skjer det kryssubsidiering mellom kommunale virksomheter? undrer Jan Aas.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 25. mars behandlet formannskapet disse sakene og anbefalte blant annet å slå sammen AS Høisand Bad og Skjeberg Marinesenter AS og avstå fra utbyttekrav i en avgrenset periode.

Mitt innlegg omfatter kun denne delen av saken formannskapet behandlet den 25. mars.

Les også

Marinaen skal redde Høisand Bad – men det er fortsatt usikkert for Revebukta

Jeg synes saken reiser tre hovedspørsmål:

1. Er det en kommunal oppgave å drive campingplasser? Eller for den saks skyld produsere båter for salg, slik Skjeberg Marinesenter AS i alle fall tidligere har gjort.

2. Er driften kostnadseffektiv?

3. Er det rimelig at driften av et kommunalt AS som driver en campingplass subsidideres med skattepenger og/eller belastes de som leier båtplass ?

Skjeberg Marinesenter AS, AS Høisand Bad og Revebukta Camping har det til felles at driften er sesongbetont og har størst arbeidsbelastning på samme tider av året.

Les også

– Ikke ta fra oss ferieparadiset

Påvirker dette synergieffektene av en sammenslåing mellom AS Høisand Bad og Skjeberg Marinesenter AS?

Kommunens tekniske anlegg innen VAR, skolesektoren, alders- og sykehjem, parker og så videre representerer store verdier. Kan det tenkes at andre «større» strukturelle endringer kan gi bedre løsninger enn den foreslåtte? Og at en «spissing» av marinaens oppgaver også ville gi positive bidrag til kommunens økonomi og bidra til enda bedre service?

Marinaens opprinnelige formål var å dekke behovet for trygge båtplasser for eierkommunenes innbyggere.

Les også

Høisand Bad har store økonomiske problemer – kan bety slutten for Revebukta Camping

Disse«kundene»/brukerne var og er, antar jeg, fortsatt største kundegruppe.

I tillegg til å dekke denne brukergruppens primærbehov tilbys en rekke tilleggstjenester, for eksempel salg av båtutstyr og drivstoff.

I dag yter marinaen også håndverks- og vedlikeholdstjenester til AS Høisand Bad og Revebukta Camping som også eies av Sarpsborg kommune.

Les også

Håper du på båtsesong allerede til påske? Da bør du lese dette

Marinaen har i hvert fall tidligere, i vinterhalvåret, produsert båter for salg. (Begrunnelsen, gitt til meg, har vært å sikre sysselsetning i lavsesong).

I dag selges det også ikke-egenproduserte båter.

Jeg oppfatter at campingplassens økonomi er dårlig og at økte priser ikke vurderes som et realistisk virkemiddel for å bedre campingplassen økonomiske problemer. Marinaen «friskmeldes» økonomisk. Kommunen har tatt et utbytte på én million kroner per år.

Les også

Truet med sak og stans av hele driften – kan ikke klandres for skaden

Medisinen som foreskrives er strukturelle endringer, konkret sammenslåing av AS Høisand Bad og Skjeberg Marinesenter AS. Det er en formalisering av en allerede etablert ordning. Virkemiddelet har vært i bruk en periode. Problemene er ikke løst. Mener man at at en formalisering gjør virkemidlet mer effektivt?

Kan det tenkes at årsakene er mer sammensatte enn som så?

Jeg mener at to av de viktigste forutsetninger for innbyggernes tillit til kommunen er at folk flest mener kommunen arbeider med de riktige oppgavene og at oppgavene utføres på en kostnadseffektiv/rasjonell måte.

Les også

Stenger campingplassen hvis de må fjerne sanitærvognene

Og jeg tillater meg å gjenta meg selv: Mener politikerne at det er ok å bruke skattepenger til å subsidiere campingopphold/folks fritidsaktiviteter i kommunen? Eller at de som leier båtplass subsidierer driften på AS Høisand Bad?

Er kommunens omdømme tjent med at det kan stilles spørsmål ved om kommunens virksomhet fører til kryssubsidiering mellom kommunale virksomheter og/eller konkurransevridning mellom offentlig og privat sektor?

Åpenhet omkring virksomhetene i de kommunale selskapene fremheves som en positiv verdi. Jeg håper kommunen bidrar til det gjennom å svare på følgende spørsmål (det kunne vært flere):

1. Hva har AS Høisand Bad og Revebukta Camping hver for seg innbetalt til Skjeberg Marinesenter AS i 2019 og 2020 og til hvilken timepris?

2. Hvordan fordeles de totale utgiftene splittet opp i lønnsutgifter og andre utgifter mellom eksterne håndverkstjenester, båtplassene, verkstedtjenestene, båtsalg, produksjon/salg av egenproduserte båter - og hvilke inntekter generer de?

Svar på disse spørsmålene og vilje til å starte en åpen og på forhånd beskrevet politisk styrt, kreativ prosess, for å avklare avklare om det eksisterer ikke kjente alternativ for samfunnsnyttig anvendelse av campingplassen(e), tror jeg vil styrke politikernes anseelse.

Les også

Bytter navn på Skjebergkilens Marina

Jeg tror vi har en gyllen mulighet til å gjøre positive erfaringer sammen og ser ikke hvilken risiko kommunen løper ved å ta en tenkepause.

La meg så si til dere som har lest dette så langt: Hensikten med innlegget har vært å gi meg og forhåpentligvis andre innbyggere kunnskap, innsikt, forståelse og også bedre grunnlag for egne meninger gjennom de svarene vi forhåpentlig får.

Kommentarer til denne saken