Byråkratene har talt og man vet ikke om man skal le eller gråte. Vi må tenke på miljøet og klima, blir vi fortalt tidlig og sent, men jernbane? Nei, det går ikke. Ikke mellom Rakkestad og Ise.

Jeg var med det siste toget på den strekningen. Det var i 2003. I mellomtiden må det ifølge Jernbaneverket ha blitt mye leire langs strekningen, signalanlegget – som var Europas mest moderne inntil nylig – er ikke bra nok og trafikkgrunnlaget selvfølgelig heller ikke tilstrekkelig. Dessuten er det ikke nok spor inn til Sarpsborg stasjon.

Slik sett er det jo underlig at det noen gang har gått tog mellom Rakkestad og Sarpsborg, men det har det jo. Men ikke i 2022. Helt umulig. Hvis man skal tro Jernbaneverket.

En konduktør på Vestre linje fortalte meg at det trengs 11 firmaer for å få toget fra Halden til Oslo. Jernbanen er totalt splittet opp, ingen ser helheter, alle ser vanskeligheter.

Nytter ikke, kan ikke, blir for dyrt. Det er et slags refreng som de altfor mange jernbanebyråkrater og -direktører har lært seg. Derfor går det ikke tog til København, derfor står Oslo S nesten stille på 13. sommeren på rad (!), og hvis det ikke står stille, er det feil med signalanlegget og buss for tog.

Noen har riktignok forsøkt, Sarpsborgs egen Freddy André Øvstegård slåss for åpning av Østre linje. Så hva sier da Østfolds egen samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård? Tilslutter han seg byråkratene i Jernbaneverket?

Gjør tilbudet bra nok og folk kommer, verre er det ikke. Når det går ett tog grytidlig og det neste om ettermiddagen? Nei, da er det ikke «trafikkgrunnlag», men dette grunnlaget kan skapes. Ikke med skyhøye priser og sære rutetider, men med hyppige avganger og gode rabattordninger. Andre land får det til, men de har kanskje ikke 11 organisasjoner knyttet til jernbanesektoren?

Noe er veldig galt med norsk jernbanepolitikk. Tross politiske ønsker om satsing på tog, skjer det lite, med den nye Follobanen som unntak. Langs den aktuelle strekningen mellom Rakkestad og Sarpsborg er det for eksempel massiv boligutbygging mellom Ise og Sarpsborg.

Når bomringen kommer, blir bil mindre morsomt. Tog som løsning da, kanskje? Nytt stoppested nedenfor Brusemyrtoppen? Det nytter ikke, alt er vanskelig, skal vi tro Jernbaneverket. Nå er det opp til politikerne å overstyre disse byråkratene.