Da vårt formannskap behandlet invitasjonen om å delta i planleggingen av den nye Skagerrakbanen forleden, var det liten eller ingen interesse å spore hos partiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Tvert imot kom særlig Sp og Ap med kraftig motstand mot deltakelse. For Det Rette Parti er dette helt umulig å forstå.

Ved forrige korsvei sto ordfører Sindre Martinsen-Evje forbilledlig opp og talte flertallets sak. Han var ordfører for hele byen, for folkeviljen. Nå går ordføreren stille i dørene, han har gjemt seg. Hvorfor det, godeste Sindre? Du kommer vel i alle fall på banen igjen når bystyret har fattet en beslutning om deltakelse i Skagerrakbanen?

Det Rette Parti, og heldigvis flere med oss, tror at dette prosjektet vil kunne passe som hånd i hanske. Spesielt når vårt tidligere nærmest enstemmige bystyre tidligere har blitt enige om at vi skal kjempe for at vi skal kunne få en rett jernbanetrasé fra Ski, gjennom Østfold, til Gøteborg og videre til kontinentet. Det er nettopp dette planleggerne legger opp til her.

Les også

– Dette blir for voldsomt for et lite område som Sarpsborg

Dette blir, som så som mye annet, ingen dans på roser. Mye skal skje for at dette skal klaffe, men det må vi bare prøve å få til, og dermed jobbe for. Det handler om å få en høyhastighetsbane som vil gå mer enn dobbelt så raskt som forespeilet sammenlignet med for eksempel en sikksakk-linje nedom Fredrikstad.

Med stasjon i Sarpsborg og med hastigheter på over 300 kilometer i timen, vil vi nå Gøteborg på under én time, København på to timer og Hamburg på fire timer. Ingen grunn til å reise med fly og dermed miljøvennlig - selvfølgelig. I tillegg vil denne banen i høyeste grad egne seg for å bringe gods fra vei til bane!

Les også

– Tidenes største svik mot Sarpsborg

Banen vil etter planene stå ferdig allerede i 2028, kanskje vel optimistisk, men uten denne banen vil vi aldri få realisert jernbanedrømmen i Østfold. Prisen er beregnet til under 100 milliarder kroner til Gøteborg. Det samme som vi må bruke på et dobbeltspor fra Moss via Fredrikstad og Sarpsborg, men vi kommer bare til Halden med våre estimater. Rosina i pølsa at dette ikke skal koste oss en skilling! Den nye jernbanen skal fullfinansieres med private midler.

Er det disse private pengene som Ap og Sp ikke tåler? Eller er det en hjelp til Fredrikstad for å få et dobbeltspor som det ikke er bruk for dit ned? Holdningene fra disse to partiene er i alle fall ikke egnet til å bidra til at Sarpsborg kommer til å bli Østfolds viktigste by. Det skal imidlertid Det Rette Parti kjempe for, og vi ber velgerne følge med på de to nevnte partiers opptreden i akkurat denne saken.

Ap og Sp er fullstendig på kollisjonskurs med sine partikolleger i Indre Østfold kommune, hvor alle de 45 kommunestyrerepresentantene med fynd og klem har gått inn for å delta i prosjektet Skagerrak. De ser på mulighetene i dette prosjektet og går inn i det med stor iver og entusiasme. De ser selvfølgelig at dette er viktig for deres region og deres kommune.

Det Rette Parti ser frem til neste torsdags behandling av denne saken i bystyret. Det kan ende opp med at formannskapets nei-vedtak blir endret til et positivt vedtak. Denne saken er sannsynligvis den viktigste vi har hatt i bystyre på flere titalls år.

Les også

– Skagerrakbanen vil halvere reisetiden for gods- og persontrafikk både mot Oslo og mot Gøteborg

Det ville være trist om den kun ble vunnet med én stemmes overvekt, for MDGs Frank Vigart Eriksen og Helene Winther kan vel ikke la seg diktere av samarbeidspartner Ap i denne saken? Det ville i tilfelle være mer enn overraskende, siden MDGs 1.-kandidat på lista til stortingsvalget til høsten, Benedicte Lund, har lovprist Skagerrak-forslaget.

La oss få opp entusiasmen for det nye prosjektet. La oss gå sammen om å kjempe for Sarpsborgs beste, for det fortjener byens borgere. Glem ikke at risikoen for å si ja til deltakelse i Skagerrakbanen på dette tidspunktet anses som null.

Les også

Lytt til velgerne - vi må være med på «togreisen»

Les også

Grunnforhold, nytte og toget til Europa

Les også

– Transporten i Østfold må gå på skinner