Hva skjer egentlig når formannskapet vedtar en forskrift som går imot nasjonalt lovverk? Bør ikke representantskapet sette seg litt mer inn i ting før de vedtar det? Onsdag 6. januar kunne man lese på sa.no at direktør for oppvekst i Erik Bråthen uttalte at «dersom begge foreldrene har samfunnskritiske stillinger, har barnet rett til utvidet åpningstid i barnehagen» på vegne av kommunen.

Problemet med denne uttalelsen er at den er lovstridig. Ja, loven sier faktisk at én foreldre i samfunnskritisk stilling er nok. Jeg klarte ikke å la være å kommentere og ble kontaktet av en småbarnsmor som følte seg urettferdig behandlet av kommunen. Småbarnsmoren hadde selv vært i kontakt med ledelsen i avdeling oppvekst og fått til svar at et lokalt vedtak med hjemmel i Smittevernloven §4-1 andre ledd var grunnen til at kommunens praksis med begge foreldre.

Dagen etter kastet jeg meg over telefonen, snakket med både Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) og med Utdanningsdirektoratet. Begge kunne bekrefte at jeg hadde rett, det holder med én forelder i samfunnskritisk yrke.

Les også

– «Fake news» fra Rødt Sarpsborg

Etter en samtale med Jan Petter Bastøe, bestemte vi oss for å sende en mail til ordfører og kommunedirektør for å adressere saken. Vi fikk raskt svar og, et svar der ordføreren skrev en helt annen lov enn den vi hadde bedt han se på og at han savnet skriftlig uttalelse fra Statsforvalteren og Udir.

Så da måtte jeg kaste meg over datamaskinen, sendte e-poster til Statsforvalteren, Udir, til og med til Kunnskapsdepartementet, for sikkerhets skyld. Det er jo ikke gjort over natten det her, men når man endelig fikk svar så var det å skrive mail til ordfører og kommunedirektør igjen. Forklare at den rette loven sier at en foreldre er nok, legge ved riktig paragraf i Koronaloven som opphever Smittevernloven 4–1 andre ledd.

Les også

– Vi trenger både private og kommunale i omsorgen

Mailen ble både lang og fin, med linker til lovverket og uttalelse fra Kunnskapsdepartementet. Vi fikk også denne gangen raskt svar fra ordføreren, denne gangen var saken oversendt kommuneadvokaten.

Etter en purring fra oss fikk vi svar av ordføreren etter et par dager, han konkluderte med at nasjonal lovgiving kommer foran lokal og at kommunen skulle endre praksis. Gjennomslag for Rødt! Formannskapet skulle ha møte litt senere i uka, og de ville da se på alternativer.

Plutselig dukket det opp en mail fra Erik Bråthen, der han konkluderte som ordføreren at en foresatt i samfunnskritisk yrke var nok. Mailen fra Bråthen var lang og for oss fremsto det som om han prøvde å finne andre løsninger for å ikke tilby barna den plassen de har krav på, han ønsket en tilleggsparagraf «at det ikke finnes andre muligheter for barnepass». Hva tenker Bråthen her? At foreldrene skal bruke for eksempel besteforeldre som vi prøver å beskytte mot korona?

Les også

– Barnehage skal ikke være butikk!

Sarpsborg Arbeiderblad intervjuet meg i saken, men valgt å ikke lage sak på det da kommunen endret praksis og vi gikk til «gult» nivå. Vi i Rødt er sterkt kritiske til at foreldre i samfunnskritiske yrker har måttet avspasere for å kunne levere i barnehage, gjerne uten lønn. Det er dessverre ikke slik at mange av de ansatte i samfunnskritiske yrkene er øverst på lønnsstigen, de befinner seg ofte i nedre del.

Det er blant disse mange sykepleiere, hjelpepleier, bussjåfører og barnehagelærere, som er slitne etter kampen mot korona hver eneste dag! Vi veit ikke hvor mange som har blitt rammet av dette, men at det er mange er det ikke tvil om. Vi håper virkelig at kommunen har anstendighet nok til å be om unnskyldning!

Les også

– La oss snakke om sunn fornuft, Rødt Sarpsborg

Les også

Ideologisk tåke - eller sunn fornuft?

Les også

– På tide å komme ut av den ideologiske tåka!

Les også

– Hvorfor skal noen tjene seg rike på våre barn?