Gå til sidens hovedinnhold

Er kortreist alltid bra?

Inntaksordning Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Inntaksordningen i Viken fylkeskommune er en prinsipiell sak. Det er en sak som skaper skarpe politiske fronter og har ulike tilnærmingsmåter. Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Jacobsen (Ap), har foreslått og fått flertall for en modell som bygger på prinsippene i den politiske plattformen for Viken for perioden 2020-2023, nemlig nærskoleprinsippet.

Leser man saksfremlegget og enkelte av fylkesrådens avisinnlegg om temaet kan man få inntrykk av at det som teller mest for flertallet er at elevene er kortreiste, med minst mulig reisevei fra ungdoms- til videregående skole, og at denne transporten skal påføre fylkeskommunen minst mulig kostnader.

Å bo på hybel brukes ofte som noe negativt når det gjelder valg av videregående skole, men det går an å snu argumentasjonen og se på det som noe positivt. Å reise vekk kan for noen være en mulighet til å løsrive seg fra det kjente, en vei mot en bedre fremtid, en dannelsesreise.

Både tidligere Buskerud og Østfold fylkeskommuner har praktisert nærskoleprinsippet. For Østfold sin del, som jeg er best kjent med, har denne modellen overhodet ikke fungert. Tidligere frafallstatistikk og karaktersnitt viser at nærskoleprinsippet har ikke bidratt noe særlig til å fjerne verken sosiale forskjeller eller klasseskille.

Det er trendy med kortreiste varer for tiden. Fra jord til bord er blitt suksesshistorier i restaurantbransjen. Det er bra for kvaliteten, og det er bra for miljøet. Men når det gjelder elevenes fremtid og deres mulighet til selv å bestemme hvilken videregående skole de vil gå på er jeg overbevist om at kortreist i denne sammenheng kan være korttenkt.

Derfor har vi i Høyre en annen tilnærming til inntaksordningen i Viken fylkeskommune. Vi er opptatt av å ha en kunnskapsskole kontra en oppbevaringsskole, og vi vil ha en skole som gir økt læringsutbytte, mindre frafall og som gir elevene bedre forutsetninger til å møte utfordringene i et kunnskapssamfunn.

Ved å satse på frittskolevalg-modellen legger vi opp til at den enkelte elev - eventuelt i samråd med sine foreldre - kan velge mellom ulike skoler, offentlige så vel som private, både innenfor og utenfor nye og gamle fylkesgrenser. På den måten bygger vi på elevenes innsats og motivasjon fremfor postnummer tilknytning og kunstig regioninndeling.

Nærskoleprinsippet som de rødgrønne velger, vil i stor grad «låse» elever med svake karakterer til å gå på en skole i nærheten av der de bor. Erfaring viser at det ikke alltid er til det beste for eleven. Høyre vil at elevene i større grad skal velge sitt eget skolemiljø og vi vil bekjempe at foreldrenes utfordringer forfølger barna gjennom livet.

På den måten gir vi elevene de beste forutsetningene for å oppfylle sine drømmer om utdanning til et fremtidig yrke, og på den måten kan vi skape et samfunn som gir muligheter for alle.

Kommentarer til denne saken