Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøens leserbrev i SA reiser betimelig refleksjon rundt de langsiktige koronavirkningene for arbeidslivet vårt. Både Norges og andre lands myndigheter varsler at pandemien vil påvirke hverdagen vår lenge, kanskje i flere tiår fremover.

Reise- og fornøyelsesindustrien, med totalt svært mange arbeidsplasser, kan møte betydelige og varige utfordringer. Også for andre næringer kan sysselsettingsevnen svekkes på både kort og lang sikt.

Nå er naturlig nok helse i fokus, med utfordringer for samfunnsøkonomien rundt neste sving. På et slikt scenario skapte president Roosevelt «The New Deal» i 30-tallets USA.

Nils Kristen Sandtrøen reiser i sitt innlegg et liknende scenario. Takk, Sandtrøen, for at du reiser denne viktige politiske samtalen.