Gå til sidens hovedinnhold

Er videregående skole smittefri sone?

Smitten stiger i samfunnet og på skolene og øker mest blant aldersgruppen 13-19 år. Likevel virker det som om videregående skole nærmest skal behandles som smittefri sone. I hvilken grad hensyntas tryggheten og arbeidsforholdene til oss som jobber i skolen når beslutninger tas, spør lærerne ved Greåker videregående skole i dette leserbrevet i Sarpsborg Arbeiderblad.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi krever svar fra kommuneoverlegene i Sarpsborg og Fredrikstad.

For en drøy uke siden fikk vi beskjed om at de videregående skolene i Viken skulle stenge og undervisningen skulle foregå digitalt. Ingen lærere ønsker primært dette, men vi var mange som hadde forståelse for situasjonen. Vi brukte helga på å omstille oss praktisk og mentalt, og ledelsen ved skolen satt til langt på kveld og la en god plan for gjennomføringen av skoledriften fram til jul.

Mange hadde brukt helga på å forberede hjemmeundervisningsopplegg og planlegge aktiviteter og vurderinger frem i tid for den digitale arenaen. Det var dermed svært overraskende, og også for mange provoserende, da vi fikk beskjed om at beslutningen om rødt nivå var overprøvd og endret tilbake til gult allerede på mandag.

I uka etter har smitten fortsatt å øke. Regjeringen oppfordrer til minst mulig sosial aktivitet, folk flest bes jobbe hjemmefra, og det advares mot tendenser vi ikke har sett maken til siden mars. Likevel skal skolene fortsette på gult nivå. Elevene skal fortsette å ta de overfylte bussene til skolen og hundrevis av personer skal samles i skolebygget.

Selv om man etter beste evne har delt skolen i soner, er det vanskelig å unngå at folk møtes på tvers og umulig å overholde en-meters-regelen til enhver tid. Vi lærere jobber også på tvers av disse sonene og må bevege oss rundt på skolen, uten krav eller anbefalinger om smittevernsutstyr, som andre utsatte yrkesgrupper gjerne ville blitt møtt med.

De siste dagene er det bekrefta flere smittetilfeller på skolen vår. Blant annet er tre elever i samme klasse smittet. Ifølge kommuneoverlegene er disse smittet utenfor skolen. Hvordan kan man være sikker på dette? En av våre kolleger er også smittet, og her er smittekilden ukjent.

Det er vel ikke helt usannsynlig at smitten kommer fra skolen?

Likevel ber kommuneoverlegen ikke om at noen av oss kolleger blir regnet som nærkontakter. Det meldes også om elever som er i karantene på grunn av smittede familiemedlemmer, og vi anser det som svært sannsynlig at vi kan ha folk rundt oss som er smittet uten å vite om det.

Vi vet at det jobbes hardt fra ledelsens hold for å kontakte og varsle nærkontakter, men situasjonen er uoversiktlig og vi vet det har vært eksempler på at informasjonen ikke når ut i tide og folk som skulle vært i karantene har møtt på skolen.

Vi har ytret ønske om i større grad å kunne legge undervisning digitalt i perioder som dette. Vi regner det som fullt og helt pedagogisk forsvarlig. Svaret fra ledelsen er at dette kan ikke de bestemme.

Vi lurer derfor på hvilken begrunnelse kommuneoverlegene har for å opprettholde gult nivå i perioder med så stor smitte i lokalsamfunnet?

Hva skal til for å endre dette?

Hvorfor tas ikke føre-var-prinsippet med i betraktningen i skolesammenheng, og hvorfor kan ikke den enkelte skoles ledelse i større grad vurdere tiltak?

Hvorfor er terskelen for å bli regnet som nærkontakt så høy?

I hvilken grad blir hensynet til oss som jobber i skolen og vårt arbeidsmiljø tatt med i vurderinger som blir gjort?

Mange av oss kjenner en uro for om det er trygt å gå på jobb. Vi har stått i dette lenge og vi har bidratt til dugnaden, men vi har også familie, foreldre og folk rundt oss som tilhører risikogruppene, og vi har ansatte som er i risikogruppen. Vi ønsker det beste for våre elever og vet at for noen kan en hverdag foran pc-en være tøff. Det er likevel ikke et bedre alternativ å kjøre på til mange av oss har blitt syke eller satt i karantene for så å stenge skolen over en lengre periode. Vi har god erfaring med å drive hjemmeskole fra i vår og skal klare det fint i noen uker.

Skolene er ikke smittefrie soner!

Nå haster det med tiltak som kan bremse smittebølgen vi er inne i. Det haster også med å sikre at elevene og vi som jobber i skolen har en arbeidshverdag som kjennes trygg og mindre usikker. Vi har vist at vi tar ansvar for elevenes opplæring i alle situasjoner. Nå må noen vise at de tar ansvar for helsa vår!

Kommentarer til denne saken