Klimaplanen ligger i disse dager i Stortinget og skal være ferdigbehandlet til påske. Få liker å kjøre bil med tvangstrøye, heller ikke de som bor i Østfold. Meldingen er et angrep på friheten til alle de som er avhengige av bil i hverdagen, både fordi den legger opp til svimlende høye pumpepriser, over 20 kroner per liter, og fordi regjeringen varsler at den vil jobbe for forbudssoner og tiltak som i praksis stanse alt nybilsalg av bensin- og dieselbiler fra 2025. Det er tydelig at meldingen er skrevet av Oslo-makta, og uten tanke for at vi skal bo og bile i resten av landet.

AMCAR er opptatt av å redusere utslipp, men det er viktig at politikerne velger de riktige tiltakene som ikke gjør hverdagen tung og vanskelig for folk. Ingen er uenig i at vi fremover skal jobbe for å sikre muligheten til å leve gode liv i fremtiden, og bilistene har faktisk levert gjennom å kjøpe biler med lavere drivstofforbruk og lavere utslipp. De fleste av oss er positivt innstilt, men pisk og tvang er vi ikke klare for.

Vår antakelse bekreftes av tallene i en undersøkelse AMCAR har fått utført, hvor 63 prosent av de spurte innbyggerne i Viken svarer at målet om salg av kun nullutslippsbiler etter 2025 ikke er realistisk. Dette er nesten tre ganger så mange som de som har tro på målet. 75 prosent støtter ikke forbud mot salg av bensin- og dieselbiler etter 2025. Det er tall jeg mener politikerne må lytte til og ta alvorlig. Klimaplanen må justeres.

Og er det riktig å tvinge folk til å kjøpe elbiler og kjøre kollektivt når bare 33 prosent mener elbil dekker transportbehovet i ferier og hverdag, og hele 76 prosent svarer at kollektivtransport ikke er et fullverdig alternativ til bil? AMCAR mener det er å gå for raskt frem.

Tallene indikerer dessuten at både Ap og Høyre burde lytte mer til sine velgere, for over 80 prosent av begge partienes velgere ønsker ikke et forbud mot salg av nye bensin- og dieselbiler. Sp, som har vært tydelige i sin motstand, treffer bedre på velgerne også her, for over 80 prosent av de som har oppgitt SP som partireferanse sier at de både har liten tro på 2025-målet og er imot forbud.

Det er snart valg. Kanskje man bør lytte til velgerne utenfor Oslo?