Et datasenter på Hasle kan gi 500 arbeidsplasser

Fullt utbygd kan et stort datasenter på Hasle gi rundt 500 årsverk og på nyåret vil områdereguleringsplanen være klar for politisk behandling.