Knapt har teglsteinene i Vatvedt-gården rukket å bli kalde etter den tragiske brannen i denne verneverdige bygningen, før utbygger går ut og konstaterer at hele bygget må rives.

Det skjer altså før politiet – og forhåpentlig også brannteknikere – har fått undersøkt bygningen og eventuelt klarlagt årsaken til brannen. Straks deretter er en representant fra kommunens administrasjon, Jon Myrli, ute og antyder at bygningen må jevnes med jorden. Han er også åpen for dialog med gårdeier / utbygger.

Dialog er bra, men Vatvedtbygningen er av stor historisk betydning for Sarpsborg. Den er også satt på verneverdig liste i kommunedelplanen for sentrum. Denne planen er det våre politikere som har vedtatt. Det vil derfor være naturlig at en dialog blir ført også med politikere i kommunen og ikke bare med administrasjonen.

Vatvedt-bygningen er regnet som et av Sarpsborgs historiske signalbygg. Den representerer en viktig historisk epoke, ikke bare for Sarpsborgs industrihistorie, men også arbeiderhistorie.

I en dialog mellom utbygger og kommunen bør det derfor som et minimumskrav legges vekt på at gården skal gjenreises i den ytre form den hadde før brannen., noe som er fullt gjennomførbart. Her har våre politikere alle muligheter til å framstå som forsvarere av Sarpsborgs historie. Den muligheten bør de gripe.