Du trenger ikke sekser i matte for å skjønne at alt ikke er på stell når timelønnen som faktureres for malerarbeid er 260 kroner timen og det også skal påregnes moms og arbeidsgiveravgift. Det er et røverkjøp i ordets verste forstand, og det har større konsekvenser enn man kanskje tenker over i første omgang.

Ifølge Skatteetaten er det mange aktive såkalte håndverkere som reiser rundt og tilbyr sine tjenester nå på våren når vedlikehold av hus og hagearbeid har høysesong. De vil ofte ha forskuddsbetaling og pengene skal betales kontant. NHO advarer folk i Sarpsborg mot å bruke denne typen håndverkere uten å sjekke nøyere.

Dette er blant de tingene du som privatperson kan sjekke: Undersøk virksomhetens historikk. Be om dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkår. Kontroller opplysninger mot Brønnøysund-registeret. Be om skatteattest. Sjekk referanser på tidligere utført arbeid. Når privatpersoner og firmaer ikke betaler pliktige skatter og avgifter, er det svart arbeid.

Svart arbeid påvirker hele samfunnet negativt. Hvert år går det offentlige glipp av milliardbeløp på grunn av arbeidslivskriminalitet, ifølge Skatteetaten. Dette er skattepenger vi kunne brukt på skoler, sykehjem og veier.

I tillegg kan det bli et stort problem for den som velger å jobbe svart med manglende rettigheter og ofte dårlig betaling. Kjøper du varer eller tjenester svart, gjør du det samtidig vanskelig for de seriøse bedriftene som velger å drive hvitt. Hvis de som driver hvitt ikke klarer å konkurrere med de som driver svart, kan konsekvensen bli at bedrifter går konkurs og at ansatte mister jobben.

Offentlig sektor - stat, fylker og kommuner - kjøper varer og tjenester for om lag 500 milliarder kroner i året. Dermed har de makt til å begrense og ofte sette en stopper for mange av de kriminelle aktørene. Slik kriminalitet får konsekvenser for hver enkelt arbeidstaker som kan miste jobben i konkurranse mot kriminelle, og for den lille håndverksbedriften på hjørnet eller den lokale byggmesteren som ikke får oppdrag. NHO deltar derfor i samarbeid mot svart økonomi og støtter «Handle-hvitt»-kampanjen.

Dette betyr også at det offentlige må stille relevante krav og sjekke langt mer enn laveste pris. Offentlige innkjøpere har enkel tilgang til sanntidsinformasjon digitalt for å kontrollere at leverandører til det offentlige faktisk betaler skatt og merverdiavgift.

Bedrifter må også passe på. I 2019 lanserte derfor NHO et e-læringsverktøy for bedrifter, med åtte praktiske råd og prinsipper for bedriftenes innkjøpsvirksomhet. Dette er viktig for å være bedre rustet til å identifisere og velge bort useriøse aktører.

I idretten er vi opptatt av konkurranse på like vilkår, ikke doping og juks. Slik er det også i arbeidslivet. Det sikrer også gode og trygge arbeidsplasser, med ordnede forhold og rettigheter for arbeidstakerne som for eksempel pensjon, sykepenger og forsikring. Seriøse bedrifter skaper igjen verdier til fellesskapet.