– De gamle båtene du ser bilde av her, er med på å forsøple og forurense i miljøet vårt. De kan være til skade for fugler, fisker og andre organismer i og ved sjøen. Nå ønsker vi å få de vekk, opplyser kommunen på sine hjemmesider.

– Eier du, eller vet du hvem som kan eie noen av disse båtene, så håper vi du tar kontakt med oss, heter det videre.

Båtene ligger i Kålvika, ved Landfasten i Torsøkilen, ved Karlsøysundet og på Dusa.

Om kommunen ikke har fått tak i eierne innen 9. april vil de bli fjernet.

Båtene som nå ønskes fjernet har ligget lenge og forfalt. Båten som har ligget lengst mener kommunen har ligget i minst 19 år.

Dersom eierne skulle melde seg og leverer inn båten, kan vedkommende søke om vrakpant så lenge båten er under 15 fot.

– Det er eier av båten som er ansvarlig for at den blir godt ivaretatt, både når den er sjødyktig, og når den ikke lenger er det. Båter som ikke lenger er sjødyktig må fjernes fra sjøen og bør leveres til nærmeste avfallsmottak. Slik blir båten gjenvunnet i stedet for at den forsøpler og forurenser sjøen.