(Nettavisen): Det går så det suser for den børsnoterte lavpriskjeden. Nylig kunne Europris melde om rekordtall andre kvartal i år. Siden 2020 har selskapet økt driftsinntektene med 2,84 milliarder kroner.

Men på Europris' hovedlager i Moss er stemningen alt annet enn god. Arbeiderne ved logistikksenteret anklager arbeidsgiveren for kynisk utnytting av midlertidige ansatte. Tidligere lå hovedlageret i Fredrikstad, men det er nå flyttet til Vanem i Moss. Flere av de ansatte skal ha blitt med på flyttelasset. Europris har hovedkontor på Rolvsøy.

Mens halvparten av de 28 midlertidige ansatte på lageret har fått tilbud om fast jobb etter press fra den lokale fagforeningen, spøker det nå for de 14 andre, skriver Nettavisen.

– Vurderer å saksøke Europris

Erlend Larsen er nestleder i Fellesforbundet avdeling 22 Viken. Flere av lagerarbeiderne som står i fare for å miste jobben, er organisert i forbundet.

Han sier at han oppfatter at de midlertidige ansatte skal tilbake til vikarbyrået – for så å leies inn som arbeidere til Europris sitt lager igjen. Larsen mener det er en sleip måte å omgå de nye bestemmelsene i arbeidsmiljøloven på. Forbundet ser svært alvorlig på saken.

– Det virker som Europris prøver å komme unna innstrammingene i arbeidsmiljøloven knyttet til midlertidige ansettelser, sier han.

Nestlederen sier de vil forfølge saken.

– Hvis det viser seg at Europris bryter arbeidsmiljøloven, kommer vi til å saksøke Europris for ikke å overholde arbeidsmiljøloven, sier Larsen.

Les tilsvaret fra Europris lenger ned i saken.

Strammere regler

Solberg-regjeringen endret i 2015 arbeidsmiljøloven. Endringen åpnet opp for mer bruk av midlertidige ansettelser.

Opposisjonen varslet lenge at de ville endre lovverket for å få bukt med det de mener er misbruk av midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv. 1. juli i år ble lovverket strammet inn.

Det betyr at det ikke lenger skal være adgang til bruk av midlertidige ansettelser i stillinger der behovet for arbeidskraft er permanent.

– Vil gi Europris-arbeiderne vikariater

Larsen i Fellesforbundet sier han uttaler seg med forbehold, og at den lokale fagforeningen nå undersøker om Europris holder seg innenfor lovverket i saken. Forbundets krav er at de berørte arbeidstakerne får fortsette på lageret i vikariater.

Ifølge opplysninger Nettavisen har mottatt, gjelder et av punktene ansatte og ledelse strides om bemanningsbehovet på lageret etter at en automatisk plukkemaskin er satt i full drift.

– Hvis plukkemaskinen fungerer 110 prosent, da skjønner jeg ikke hvorfor arbeiderne skal gis tilbake til vikarbyrået, for så å leies inn igjen. Det er en logisk brist i det argumentet, sier Larsen.

Han påpeker at Europris er langt fra alene om bruke midlertidige ansatte, og at det i grossistbransjen det vært utstrakt bruk av midlertidige ansettelser etter 2015. Europris har 274 butikker over hele landet.

- Vi følger lover og regler

Nettavisen erfarer at det skal ha være hektisk møtevirksomhet mellom ledelsen i Europris og representanter for lagerarbeiderne. Stemningen skal være svært spent.

Vi har bedt Europris-sjef, Espen Endal, svare på påstanden om at lavpriskjeden forsøker å omgå innstrammingene i arbeidsmiljøloven.

Nettavisen har spurt om hvorfor de 14 lagerarbeiderne skal tilbake til vikarbyrået, for så å leies inn i Europris igjen.

Vi har også forsøkt å få klarhet i hva slags drift plukkemaskinen har vært i de siste tre årene. Ifølge informasjon vi har mottatt har den vært i bruk i disse årene. Vi har derfor spurt om hvordan bruken har påvirket bemanningsbehovet på lageret. Europris har ikke svart på dette.

Europris-sjefen bekrefter at det er inngått en fast ansettelse av 14 personer.

– Dette er i tråd med det vi ser som behov for grunnbemanning. Dette som følge av at automasjonsprosjektet nå er i ferd med å ferdigstilles. Videre så ser vi et midlertidig sesongbehov for de øvrige 14 personene, sier han.

Endal understreker at de mener at de har håndtert de midlertidige ansatte etter gjeldende lover og regler, men at de gjerne tar en dialog med berørte for å høre nærmere på deres synspunkter.