Mange dyr skades og dør som følge av piggtråd i naturen. Forbudet mot ny piggtråd som kom i 2010 hjelper ikke stort i forhold til gamle gjerder som fortsatt får stå, til fare for ville og tamme dyr.

Overalt i naturen møter vi på piggtråd, strekt opp over nettinggjerder, hengende løst på bakken, kveilet opp og etterlatt på stolper og i trær. Ingen tar ansvar for å rydde opp, og først når dyr skades blir det eventuelt tatt initiativ til å fjerne piggtråden. Dette er dødsfeller som kan sammenlignes med spøkelsesgarn som er etterlatt på havbunnen og fanger fisk år ut og år inn.

Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) stilte nylig skriftlig spørsmål til landbruks- og matministeren om hva hun vil gjøre for å fjerne gamle piggtrådgjerder som ikke er i bruk. Hun svarte bare ved å vise til lovverket som forbyr oppsetting av ny piggtråd og krever at gamle gjerder vedlikeholdes slik at de ikke utgjør en fare for dyr. Dette er for svakt. All piggtråd er til fare for dyr, og det er behov for et generelt forbud mot piggtråd og et påbud om å rydde opp i gamle gjerder.

Nylig ble en kattugle funnet viklet inn i et piggtrådgjerde ved Averøya naturreservat. Den hadde revet opp hud og kjøtt så det var åpent inn til beinet. Den hadde gitt opp da den ble funnet, og det antas at den var blitt pint over flere dager. Mange dyr henger fast, fryktelig maltrakterte, til de selvdør eller blir drept av andre dyr, mens andre kommer seg løs for å leve eller dø med skadene.

Vi ser frem til en nasjonal dugnad, der alle som har interesse av å få piggtråden fjernet - naturvernere, dyrevernere, kommuner, hundeeiere, jegere, grunneiere - går sammen om å frigjøre naturen for det verste og farligste skrapet som vi mennesker har etterlatt der. Det er vårt ansvar, og det er også Bollestads ansvar.