En stor takk til dere som har stått i stormen under hele koronakrisa. Som fortsatt står der støtt dag ut og dag inn. Til alle dere som godtar alle endringer som kommer i løpet av noen timer. Som snur seg rundt på et kvarter for å gjøre hverdagen så trygg som mulig for de dere har ansvar for, og for dere selv.

Takk til alle renholdere med og uten fagbrev. Uten deres kompetanse om hvordan vi skal vaske bort smitte ville slaget vært tapt før vi kom i gang. Dere sørger for at alle kan gå på jobb i visshet om at arbeidsplassene er desinfisert og trygge steder å være.

Takk til alle barne- og ungdomsarbeidere og assistenter i barnehagene. Dere stiller opp, uten å tenke dere om, for barna «deres» når foreldrene må på jobb. Dere holdt hjulene i gang og øste av deres kunnskap når alle skulle få komme tilbake. Gjennom hele dagen er dere sammen med de mest dyrebare skatter vi har, tar dere av doble grupper så barnehagelæreren kan få planlagt foreldresamtaler og følger opp barn med spesielle behov.

Takk til alle skoleassistenter, SFO ansatte og barne- og ungdomsarbeidere som har møtt opp på skolen da den var stengt. Som ivaretar de svakeste elevene, de med størst behov for å kunne være på skolen mens lærerne har jobbet med opplegg for den digitale skolehverdagen.

Takk til alle i bibliotekene som har kommet opp med alternative løsninger, sørget for desinfisering av bøker og laget gode digitale løsninger.

Takk til alle som jobber med ungdom på fritidsklubben, i utekontakten og andre møtesteder. Som tross krisen har møtt ungdommene med det største behovet på digitale plattformer.

Takk til alle som jobber i kinoen som flere steder har vært med å lage Drive-in kino, sagt ja til å gjøre helt andre oppgaver enn du noen gang hadde forestilt deg at du skulle gjøre.

Takk til alle som jobber med å ivareta vår kulturarv i ulike museer. Som kanskje er blitt permittert og kjenner på all den utryggheten det fører med seg.

Takk til alle som jobber i kirken. Du som er kirkegårdsarbeider, kirketjener eller som jobber på kirkekontoret. Takk for at dere fant nye måter å møte mennesker på, særlig mennesker i sorg som vi nå ikke kan trøste med fysiske klemmer, men som vi må formidle vår medfølelse for på et annet vis.

Takk til alle dere som til tross for redsel og usikkerhet sto på for vårt samfunn. Sammen med mange, mange flere sørget dere for at hjulene skulle gå rundt tross det ukjente.

Myndighetene snakket om en dugnad, og det har dere gjennomført daglig på arbeidsplassen.

TUSEN TAKK!