Stort foreldreopprør mot tredelt permisjon: – Vi klarer helt fint å fordele permisjonen selv

Ida Syrrist (33) mobiliserer foreldre og gravide til en protest og et opprop mot tredeling av foreldrepermisjonen.