På bildet øverst i saken holder historiker Trond Svandal opp 182 år gamle dokumenter som knyttes til arbeidet med etableringen av Sarpsborg som by.

Dokumentene han har i hånden er datert til 1840 og historikeren er sikker på at det er snakk om offisielle dokumenter fra den norske regjeringen, ifølge Sarpsborg kommune.

På dokumentmappen kan man lese «Documenter til Commisjonsprotocolien angaaende Sarpsborgs Anlæg».

– En skatt

Ifølge Svandal er dette oppnevningen av kommisjonen som skulle planlegge byen.

Sarpsborg ble vedtatt som by i 1839, men da manglet den grenser og en plan for hvordan den skulle bli.

Derfor måtte det nedsettes en kommisjon som skulle håndtere dette. Kommisjonen besto av tre personer, Johan Frederik Schou, David Vogt og Niels Werenskiold, ifølge historikeren.

Blant dokumenteten ble det funnet et hittil ukjent kart.

– Dette er nok også fra 1840, og det viser gatenettet rundt det nye torget. «Turkerød torvet», som det het den gang. Her ser man tegninger av gater fra Glengshølen og Glengsgata og ned mot Sannesund og opp mot Borregaard, sier Svandal.

Han mener dokumentene som igjen ser dagens lys er en skatt.

Funnet under rydding

Da var da kjelleren i dagens hovedbibliotek ble ryddet at biblioteksjef Anette Kure fant dokumentene i et gammelt dokumentskap.

– Vi fant dokumentene liggende inni mellom en masse tegninger fra Ove Bang sin utarbeidelse av dagens bibliotek. Først skjønte jeg ikke helt hva dette var, men da jeg så omslaget med ordene «kommisjon» og «anleggelse av Sarpsborg», så måtte jeg sette meg før jeg ringte til Trond Svandal hos Arkiv Øst, sier Kure til Sarpsborg kommunes nettsted.

De 182 år gamle dokumentene oppbevares nå i Arkiv Øst sitt depot i Skjeberg, hvor det skal undersøkes nærmere.

Både Kure og Svandal håper dokumentene kan digitaliseres slik at sarpinger og historieinteresserte kan få glede av de historiske papirene.