– Mandag morgen fant vi en klump hasj. Dette er veldig alvorlig. Det hadde vært krise om barna hadde spist på den, sier virksomhetsleder Linda Hovden.

Hun er nå fortvilet over all forsøplingen som skjer på området til Sarpsborgmarka barnehage på Kurland.

Spesielt etter sommeren har det gått fra vondt til verre.

– Vi har gjentatte ganger funnet søppel når vi har kommet på jobb om morgenen. Det er snusposer, sigarettsneiper, brukerutstyr, små tablettposer og tomme ølflasker- og bokser, forteller hun.

Har tatt kontakt med politiet

De ansatte går runder utendørs og plukker opp alt de finner før barna får leke der.

– Vi er veldig bekymret for at vi skal overse noe på inspeksjonsrundene våre. Vi tenker med skrekk og gru på at noen av barna skal bli syke fordi de har fått i seg noe de ikke skal.

Hovden har tatt kontakt med politiet og fortalt om problemet.

– Vi har ikke noe imot at innbyggerne bruker barnehagens uteområder. Men da må de i det minste rydde opp etter seg, så barna trygt kan bruke lekeplassene. Jeg vil på det sterkeste oppfordre de som besøker barnehagen om å slutte med denne forsøplingen.

Forsøpler turplassene

Barnehagen bruker også andre turplasser, blant annet ved Ørretdammen i Sarpsborgmarka.

Her er forsøplingen enda verre.

– Vi må alltid gå nøye gjennom området før vi lar barna få oppholde seg der, ifølge Hovden.

Nå sender hun ut informasjon til foreldrene om forsøplingen som stadig blir et større problem.

– Jeg vil oppfordre de som bor i området og går forbi barnehagen om å varsle politiet hvis de ser at noen driver med ting de absolutt ikke bør. Til foreldrene vil jeg si at vi har gode rutiner for å rydde opp hver dag. Men dette problemet bare vokser, derfor mener vi det er riktig å si ifra. Vi håper politiet vil prioritere å sende en patrulje hit. Spesielt om helgene, da er problemet størst, sier Hovden til SA.

Totalt 96 barn har plass i Sarpsborgmarka barnehage.