Fant steinalderboplasser på Hasle

Tre små steinalderboplasser og én kokegrop fra jernalderen har arkeologene så langt funnet i området der det planlegges et stort datasenter på Hasle. Funnene har vært som forventet.