Paret har vært i kontakt med Help siden begynnelsen av januar 2013, da de oppdaget feil ved varmekabler, luftekanal og utett takhatt.

En måned etterpå oppdaget de fuktskader.

– Vi mener at selger burde kjent til feil og skader. Her har vi følt oss motarbeidet fra starten av, sier Edith Staveli og Jonas Lundin til HA.

Les også: - Drømmehuset ble et mareritt

Et nytt hus med feil

De tegnet boligkjøperforsikring, selv om huset i Batteriveien 40 B i Halden var oppført i 2006 og så bra ut.

– Dette er noe av grunnen til at vi kjøpte det, fordi vi regnet med at det ville ta noen år før prosjekter med store kostnader ville oppstå. Et nytt hus skal jo vare i mer enn 5–6 år, sier paret.

Sendte klage

Da de oppdaget mangler, kontaktet de megleren i Hafsrød & Partners PrivatMegler1 8. januar 2013.

– Megleren sendte klage til selger, og deretter kontaktet vi Help, hvor vi hadde tegnet forsikring til 5500 kroner som skal vare i fem år, forteller Edith Staveli og Jonas Lundin.

Reklamasjon ble avslått

I februar 2013 sendte Help en reklamasjon på varmekabler, luftekanal og utett takhatt til selgers eierskifteforsikringsselskap NCL. I reklamasjonen sto det blant annet:

«Det iverksettes undersøkelser for å avdekke skadens årsak og omfang. Vi vil komme tilbake til saken når skadens årsak/omfang er klarlagt».

En takstmann fra Help foretok en undersøkelse. I forbindelse med takstrapporten skriver Help:

12.000 for skader på bad

«Det framgår av rapporten at utbedring av fukt på bad vil koste ca. 12 000 kroner. Dette er ikke tilstrekkelig til å være relevant i en mangelsvurdering etter avhendingsloven § 3–9 (vesentlighet).

Det framgår av rapporten at forholdet ikke er synlig på selve badet, men at et ”kyndig” øye kan oppdage dette på loftet. Dette taler for at vi ikke kan stå i retten og bevise at selger måtte kjent til forholdet.

Videre kreves det at den manglende opplysningen er egnet til å virke inn på kjøpet. I denne saken er dessverre heller ikke innvirkningskriteriet oppfylt.

Ikke rettslig grunnlag

På bakgrunn av ovenstående er det ingen rettslig grunnlag for å holde selger ansvarlig for fuktproblematikken på badet.

Hva gjelder varmekablene, må dere få en elektriker til å inspisere boligen deres. Deretter må dere sende inn uttalelse og pristilbud fra vedkommende slik at vi kan ta en rettslig vurdering vedrørende varmekablene».

Fikk nytt avslag

Paret Staveli og Lundin engasjerte elektriker.

– Det ble skiftet både bryter og føler. Så vidt vi forstår har selger bodd der siden huset var nytt, så dette burde han være klar over. Det viser seg i ettertid at alt er gjort på en enkel og billig måte, sier de.

Dessuten oppdaget de fuktskader i yttervegg og engasjerte egen takstmann. Svaret fra Help var:

Oppdaget for sent

«Det er vanskelig å anføre kjennskap til fuktskadde vegger. Det er vanskelig å anføre at det ikke finnes noen rimelig grunn for selgers uvitenhet til dette forholdet når det tok dere nesten et halvt år før dere oppdaget dette».

– Det er feil, ettersom skadene ble oppdaget første gang mellom 28. januar og 10. februar 2013 i forbindelse med flytting av ting. Her har Help reklamert for sent, sier Edith Staveli.

Avsluttet saken

Help avsluttet saken etter å ha fått avvisninger fra selgers forsikringselskap, Norwegian Claims Link (NCL), på utbedringsskader til 53.600 kroner.

– Hva gjør dere nå?

– Vi vurderer å ta saken opp igjen, men først skal vi fikse ventilasjonsanlegg til cirka 50.000 kroner, svarer Edith Staveli og Jonas Lundin og tillegger:

Føler seg motarbeidet

– Saken er vanskelig og vi har brukt mye tid. Vi fikk først avslag på grunn av for liten sum og deretter fordi Help reklamerte for sent. Vi fikk råd fra megler om å tegne boligkjøperforsikring i Help, som ville hjelpe oss og ordne opp om det oppsto feil og mangler.

Det har ikke vi erfart i denne saken. Vi har gjort det meste selv og føler å ha blitt motarbeidet. Vi sitter med store utgifter etter å ha kjøpt huset, men får ikke noen hjelp.

Familien er ikke de eneste haldenserne som har opplevd måtte kjempe mot sitt eget forsikringsselskap. I fjor skrev Halden Arbeiderblad om Ulf og Kjersti Lundberg som trodde de hadde funnet drømmeboligen, men fikk drømmen knust.

- Ikke bruk Help

Staveli og Lundin er ikke nådige i sin karakteristikk av Help.

– Hva er deres råd til folk som skal kjøpe hus?

– Vi har erfart at det ikke er lett å være førstegangskjøper. Stol aldri på Help. Det er bortkastede penger å tegne en boligkjøperforsikring, som ikke er til hjelp og tydeligvis ikke kan vare i fem år.

Vi står fram om dette, slik at ikke andre går i samme fella, svarer Edith Staveli og Jonas Lundin.

Help: - Vi må forholde oss til lovverket

Informasjonssjef Dag Are Børresen i Help sier at det er forståelig at boligkjøpere kan bli skuffet over lovverket, men presiserer at det er dette lovverket alle advokater på forholde seg til.

- Også de som er ansatt i Help. Våre advokater har hjulpet norske boligkjøpere i mer enn 35.000 saker de siste 10 årene. Innenfor lovverket gjør de sitt ytterste for at kunden skal komme best mulig ut. Dette medfører også en plikt til å fraråde å gå videre med en sak når det ikke er rettslig grunnlag for det, sier Børresen.

- Hvis paret vinner fram, dekker vi nødvendige kostnader

- Når det gjelder muligheten for å vinne frem med saken til Staveli og Lundin, har de fått en vurdering av sin advokat i Help. Denne vurderingen har vi full tillit til. I denne konkrete saken mener vi at en tidligere reklamasjon ikke ville endret situasjonen for kjøperne. Det avgjørende er om kjøperne kan holde selger ansvarlig etter avhendingsloven, fortsetter han.

- For øvrig prosederer vi ikke våre saker i Halden Arbeiderblad. Men vi gjør oppmerksom på at paret på lik linje med alle andre kunder har full anledning til å få en ny vurdering av saken gjennom vår uavhengige klagenemnd. I tillegg er det slik at paret har valgt å engasjere en annen advokat i saken for mer enn ett år siden. Dersom dette medfører at paret vinner frem, har Help vært tydelige på at vi vil dekke alle nødvendige kostnader i den forbindelse, avslutter informasjonssjefen.