– Får vi ha 50 personer inne, så holder vi åpent

Som de gjør hvert år, uavhengig av covid-19, holder Glenghuset stengt til midten av januar. Som det er nå, planlegger de vanlig drift fra helgen 15.–16. januar igjen, forutsatt at de da fortsatt kan ta imot minimum 50 publikummere per arrangement.