I fjor var boligmarkedet i Sarpsborg brennhett, og boligåret 2022 fikk en pangstart. Men utover året har økte renter og skyhøye strømpriser dempet den kraftige boligprisveksten.

Det siste halvåret har boligprisene i Sarpsborg/Fredrikstad (byene er slått sammen i statistikken) falt 4,89 prosent.

Det innebærer at stadig flere boliger går under prisantydning – prisen selger og eiendomsmegler forventer å få ved et salg.

I bunn av saken kan du se hvilke boliger som har gått over og under prisantydning!

Færre over forventet pris

En gjennomgang av over 800 boligsalg viser at under halvparten av boligene går over prisantydningen.

44 prosent av eneboliger og leiligheter som er solgt så langt i år har gått over prisantydningen, mens 39 prosent av eiendommene har gått under. 17 prosent har oppnådd forventet pris, viser gjennomgangen (se faktaboks lenger ned i saken).

Ifølge Thor-Martin Frøyland, eiendomsmegler i Privatmegleren Sarpsborg, gikk hele 56 prosent av eiendommene i Sarpsborg over prisantydning i fjor.

– Godt tegn

At det er færre boliger som nå går over den ventede prisen er et sunnhetstegn, mener megleren.

– Dette anser jeg som normalt og et godt tegn. Ved at det er cirka like mange boliger som går under og over prisantydning vil si at meglerne i byen er flinke til å prissette boliger til markedspris. En bolig går nesten aldri til akkurat prisantydning, men noen tusen til eller fra, sier han til SA.

– Det er aldri bra om andelen hadde vært veldig mye større i den ene eller andre retningen, legger han til.

Frøyland har også sett på tallene for perioden 1. januar til 1. juli. I denne perioden gikk 53 prosent av eiendommene over prisantydning.

Men da usikkerheten spredte seg i boligmarkedet – og det store makrobildet – falt denne andelen til 34 prosent i perioden fra 2. juli og til nå.

(saken fortsetter under faktaboksen)

Langt unna krisestemning

At bremsene er satt på merker de lokale eiendomsmeglerne.

– Mange meglere melder om færre visningsdeltakere og en noe avventende stemning. Budene sitter litt lenger inne. Samtidig er det viktig å understreke at vi er veldig langt unna noen krisestemning. Dette markedet minner om det som var normalsituasjonen før korona.

Det sier Caroline Holmskau, daglig leder i Notar Sarpsborg, til SA.

Hun tror vi nærmer oss et mer «normalt» marked ettersom folk er mer forsiktige nå.

– Det ville ikke vært naturlig at vi fortsatte i tempoet vi hadde i 2020–21. Mange har fått med seg en prisøkning på 20–30 prosent på få år, og hvis disse prisene nå går ned 2–5 prosent så har man fremdeles hatt med seg en stor verdivekst, sier hun.

Ingen ellevill budkrig

Holmskau forteller at Sarpsborg har et velfungerende boligmarked, noe som vil fortsette i de kommende månedene.

Men sarpinger bør ikke forberede seg på å selge boligene sine skyhøyt over prisantydningen.

– Boliger skal fremdeles omsettes, og for oss som meglere handler det om å tilpasse seg markedet. Skal man selge bolig i dag kan man ikke forvente 30 på visning og ellevill budkrig, men det er heller ingen grunn til å være redd for å ikke få solgt, sier Holmskau til SA.

Frøyland i Privatmegleren ber sarpinger som skal selge boligen smøre seg med tålmodighet.

– Selgere bør ha en forventning om at det å selge kan ta noe lengre tid. Antakelig vil vi ikke se drastiske nedganger, men at det blir noe tøffere er det ingen tvil om, sier han.

– Men av analyser vi har fått vil denne lille nedgangen vi har, gå fort over når vi kommer mot nyåret.

SJEKK ALLE BOLIGSALGENE HER: