Her har to fastleger sagt opp

Karianne Lønn Sannrud og Liliia Spirina har sagt opp sine avtaler i Sarpsborg for å jobbe som fastleger i andre kommuner.