Regjeringen, med Erna i toppen, har fått fortjent berøm for tiltak i forbindelse med korona-krisa, men Erna og regjeringen har ikke en heldig hånd med forholdet til en av de største økonomiske og sosiale gruppene i landet vårt, nemlig pensjonistene.

Det er nesten påfallende at regjeringen er så lite lydhør overfor oss pensjonister. Her tillater jeg meg å si: Feilslått politikk, Erna!

Jeg mener at etter valget i 2021 må Jonas Gahr Støre lede regjeringen. Ernas siste regjering med Høyre, Venstre og KrF ga tidlig et dårlig signal til pensjonistene da statsråden for eldresaker ble fjernet.

Frp hadde eldreministeren tidligere, og dette partiet har i grunn vist seg ganske positiv til pensjonistenes ønsker og krav. Andre sider ved Frps politikk er jeg ganske negativ til, men Frp skal ha ros for sin sin støtte til pensjonistene.

De rød-grønne partiene har vært ganske positive til pensjonistenes krav blant annet om lønnsutvikling, sett i forhold til de yrkesaktive. Arbeiderpartiet vil ganske sikkert få statsministeren ved et eventuelt regjeringsskifte i 2021. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har sagt tydelig og lovet at dette er et minimum for hans parti: Pensjonistenes reallønn og levestandard må opprettholdes og sikres!

La meg understreke at pensjonistene, med Pensjonistforbundet i spissen, ønsker å delta i lønns- og pensjonsforhandlingene. Vi ønsker å ha en lønns- og pensjonsutvikling i tråd med de yrkesaktive! Et absolutt minimumskrav er at vi opprettholder levestandard og reallønn.

Det synes å være klart og tydelig at vi pensjonister bør gå for regjeringskifte neste år, sett ut fra pensjonistenes krav og ønsker, men det er naturlig at de rød-grønne ved regjeringskifte - og i dagens situasjon - bør samarbeid med Frp om pensjonistenes livssituasjon og kår.