I et leserbrev 8. februar kritiserer Høyres Monica Gåsvatn meg for å stille spørsmål til helseministeren om kapasitet og økonomi for sykehuset Østfold. Dette hevdes å være historieløst.

På sykehuset jobber det mange dyktige folk som står klare når vi trenger det sånn aller mest. Privat har jeg fått oppleve sykehuset på sitt beste, og fått trygg god helsehjelp. Pasientene og de ansatte fortjener de beste forutsetningene for god helsehjelp. Dessverre gir ikke sykehuset vårt de beste forutsetningene. På tross av at sykehuset er relativt nytt er kapasiteten mer enn brukt opp på enkelte avdelinger.

Slik Høyres Gåsvatn skriver var det tverrpolitisk enighet om å bygge sykehuset. Tverrpolitisk bør vi ta ansvar for at sykehuset få år etter ikke er egnet på alle områder. For lite bygg og kapasitet får konsekvenser for helsehjelpen.

Tidligere vedtak må ikke legge begrensninger på våre forventninger til hva sykehuset skal være. Vi kan ikke være fornøyd når avdelinger er overoppfylt. Det er vårt felles ansvar at sykehuset ble bydd slik det ble bygd, mitt håp er at vi kan ta et felles ansvar for å sikre alle trygg og god helsehjelp.

Jeg kommer til å fortsette å kjempe for at sykehuset skal kunne bygges ut, gjøre nødvendige investeringer og at ansatte skal oppleve å ta tid til å gjøre en god jobb. Så må kommunene også være rustet til å ta oss imot når vi i behandlingsløpet ikke lengre trenger å være på sykehus.

Å gjemme seg bak et lite bygg er politisk ansvarsfraskrivelse av Gåsvatn og Høyre. Sykehuset og helsetjenestene ute i kommunene kan gjøres bedre for pasienter og ansatte, men det krever en bedre økonomi og politisk prioritering.