FHI: Folk med dårlig råd kan være mer utsatt for korona-død

Av

Fattigdom, trangboddhet og visse etniske bakgrunner kan gi økt risiko for at man dør av covid-19. Høy alder er likevel den største risikofaktoren.