Det kommer fram i instituttets ukesrapport for uke 2.

I tillegg har det vært en nedgang i antall i sykehusinnleggelser grunnet influensa, og RSV-viruset kan ha nådd toppen.

Dermed er det ingen store endringer i situasjonen siden forrige rapport.

FHI skriver at det i uke 2 var en svak økning i influensaaktivitet blant skolebarn, og at den videre utviklingen av epidemien er usikker.

Instituttet skriver også at det ikke er for sent med vaksinasjon og oppfordrer alle til å følge vaksinasjonsanbefalingene.

For øvrig minner FHI om smittevernrådene som gjelder:

– Smittevernrådene er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer. Videre bør man ha god hoste- og håndhygiene. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag, skriver de i ukesrapporten.